Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

284/2017. (12. 13.) a BBK Központ keretein belül működő könyvtárral kapcsolatos fenntartói nyilatkozattételről

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

284/2017. (XII. 13). határozata

a BBK Központ keretein belül működő könyvtárral kapcsolatos fenntartói nyilatkozattételről

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ keretein belül működő könyvtárral kapcsolatosan az alábbi fenntartói nyilatkozatot teszi:

„Martonvásár Város Önkormányzata úgy nyilatkozik, hogy

  • gondoskodik a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ keretein belül működő, a fenntartásában levő könyvtár (a továbbiakban: könyvtár) folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges feltételeinek biztosításáról,
  • a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek,
  • a könyvtár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény előírásai szerint megközelíthető,
  • a könyvtár az alapfeladatokat ellátja,
  • a könyvtár a küldetésnyilatkozatát a honlapján közzéteszi,
  • a könyvtár a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári önértékelés szakmai szempontjait figyelembe véve szervezi a szolgáltatásait, vizsgálja a könyvtárhasználók igényeit,
  • a könyvtár szolgáltatásait beépíti a helyi esélyegyenlőségi programba, valamint
  • a könyvtár nem biztosít nemzetiségi könyvtári ellátást.”

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt tartalmú nyilatkozatot aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, intézményvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 1) pont – folyamatos, 2) pont – 2018.01.31