Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

283/2017. (12. 13.) a polgármester II. féléves munkájának értékeléséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

283/2017. (XII. 13.) határozata

a polgármester II. féléves munkájának értékeléséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Martonvásár Város polgármestere 2017. II. félévben a számára - a 43/2017. (II.14.) számú határozatban – meghatározott, értékelése alapjául szolgáló célkitűzéseknek kiemelkedő eredményességgel, maradéktalanul és kimagasló módon eleget tett, ezért - a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXC. törvény 225/H. §-a alapján, a költségvetésében tervezett keret terhére - végzett munkájának értékelése alapján, részére bruttó 225.000.-Ft összeg kifizetéséről határoz.
  2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1.) pontban foglalt összeg kifizetéséről.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: GB elnöke, jegyző

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal