Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

276/2017. (12. 13.) a Martonvásár 0216/4 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről szóló 230/2017. (XI. 7.) határozat módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

276/2017. (XII. 13.). határozata

a Martonvásár 0216/4 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről szóló 230/2017. (XI. 7.) határozat módosításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár 0216/4 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről szóló 230/2017. (XI. 7.) határozat (a továbbiakban: Határozat3) 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 4., 9., 11., 13., 15. pontjaiban meghatározott településfejlesztési, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokkal kapcsolatos, a lakás- és helyiséggazdálkodási, természetvédelmi, sporttal, ifjúsági ügyekkel, gazdaságszervezési és turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és

  1. parkerdő, közjóléti erdő, szabadidőpark céljára, melynek keretében különösen nagyságrendileg 50 méter hosszban zúzottköves erdei bekötő út építésére,
  2. akár a Pannónia Szíve programhoz kapcsolódó fejlesztések céljára, így különösen erdei szálláshely, szabadidősport tevékenységet kiszolgáló létesítmények (így különösen erdei futópálya) létrehozására

kívánja felhasználni.”

 

  1. A Képviselő-testület a Határozat3-at egyebekben nem módosítja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Martonvásár 0216/4 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben – e módosítás figyelembe vételével – eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Martonvásár 0216/4 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást – e módosítás figyelembe vételével – aláírja.

 

  1. A Képviselő-testület a Martonvásár 0210 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről szóló 228/2017. (XI. 7.) határozatát változatlan tartalommal megerősíti.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal