Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

275/2017. (12. 13.) a Martonvásár 0212 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről szóló 229/2017. (XI. 7.) határozat módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

275/2017. (XII. 13.). határozata

a Martonvásár 0212 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről szóló 229/2017. (XI. 7.) határozat módosításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár 0212 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről szóló 229/2017. (XI. 7.) határozat (a továbbiakban: Határozat2) 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 4., 9., 11., 13., 15. pontjaiban meghatározott településfejlesztési, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokkal kapcsolatos, a lakás- és helyiséggazdálkodási, természetvédelmi, sporttal, ifjúsági ügyekkel, gazdaságszervezési és turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és

  1. parkerdő, közjóléti erdő, szabadidőpark céljára, melynek keretében különösen nagyságrendileg 200 méter hosszban patakparti kavicsolt sétány építésére, és utcabútorok (pad, asztal, hulladékgyűjtő) elhelyezésére,
  2. akár a Pannónia Szíve programhoz kapcsolódó fejlesztések céljára, így különösen erdei szálláshely, szabadidősport tevékenységet kiszolgáló létesítmények (így különösen lovarda) létrehozására

kívánja felhasználni.”

 

  1. A Képviselő-testület a Határozat2-öt egyebekben nem módosítja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Martonvásár 0212 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben – e módosítás figyelembe vételével – eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Martonvásár 0212 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást – e módosítás figyelembe vételével – aláírja.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal