Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

274/2017. (12. 13.) a Martonvásár 0172/2 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről szóló 227/2017. (XI. 7.) határozat módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

274/2017. (XII. 13.). határozata

a Martonvásár 0172/2 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről szóló 227/2017. (XI. 7.) határozat módosításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár 0172/2 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről szóló 227/2017. (XI. 7.) határozatának (a továbbiakban: Határozat) 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 4., 9., 11., 13., 15., 19. pontjaiban meghatározott településfejlesztési, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokkal kapcsolatos, a lakás- és helyiséggazdálkodási, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, sporttal, ifjúsági ügyekkel, gazdaságszervezési és turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és

  1. parkerdő, közjóléti erdő, szabadidőpark céljára, melynek keretében különösen nagyságrendileg 160 méter hosszban zúzottköves erdei bekötő út építésére, a korábbi hulladékgyűjtő felszámolása és a hulladék elhordása mellett,
  2. akár a Pannónia Szíve programhoz kapcsolódó fejlesztések céljára, így különösen erdei szálláshely létrehozására,
  3. lakókörnyezet, kutatás-fejlesztési -, valamint egyéb szolgáltatóház, intézmény kialakítására, elhelyezésére

kívánja felhasználni.”

 

  1. A Képviselő-testület a Határozatot egyebekben nem módosítja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Martonvásár 0172/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben – e módosítás figyelembe vételével – eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Martonvásár 0172/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást – e módosítás figyelembe vételével – aláírja.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal