Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

273/2017. (12. 13.) a 2451 Ercsi, Madách Imre u. 1. 3029 hrsz-ú beépített terület értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról, valamint a hozzá kapcsolódó adásvételi szerződés megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

273/2017. (XII. 13.) határozata

a 2451 Ercsi, Madách Imre u. 1. 3029 hrsz-ú

beépített terület értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról, 

valamint a hozzá kapcsolódó adásvételi szerződés megkötéséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) – a Bíráló Bizottság javaslatával összhangban - úgy határoz, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 2451 Ercsi, Madách Imre u. 1. szám alatti, Ercsi, 3029 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.
  2. A Képviselő-testület a pályázat nyerteseként a Lakatos Gyöngyi 2451 Ercsi, Madách Imre u. 1. szám alatti lakost nevezi meg annak 950.000.-Ft összegű ajánlatának elfogadása mellett.
  3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban megjelölt nyertes ajánlattevővel – a szükséges alaki követelmények betartása mellett - az adásvételi szerződést megkösse.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:            1-2. pont             – azonnal

                                                                                              3. pont – 2018.01.30.