Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

271/2017. (12. 13.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

271/2017. (XII. 13.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

1. napirend3.ET: Rendeletalkotási javaslat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítására

2. napirend4. ET: Javaslat a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására

3. napirend5. ET: Javaslat ingatlanértékesítési pályázat elbírálására

4. napirend6. ET: Javaslat a Martonvásár 0172/2, 0210, 0212, 0216/4 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről szóló határozat módosítására

5. napirend7. ET: Rendeletmódosítási javaslat elektronikus ügyintézéssel és új jogszabályok megalkotásával összefüggésben

6. napirend8. ET: Javaslat ASP csatlakozási szerződés jóváhagyására

7. napirend9. ET: Javaslat megállapodások megkötésére iskola-egészségügyi feladatok ellátására

8. napirend10.ET: Javaslat az önkormányzati vezetők éves munkájának értékelésére, beszámoló a helyi önkormányzati képviselők tárgyévi tevékenységéről

9. napirend11.ET: Javaslat a polgármester munkájának II. féléves értékelésére

10. napirend12.ET: Javaslat a BBKK keretein belül működő könyvtárral kapcsolatos fenntartói nyilatkozattételre

11. napirend15.ET: Javaslat a Brunszvik Teréz Óvoda továbbképzési tervének meghatározására

12. napirendEgyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal