Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

212/2017. (9. 26.) a Martonvásári Polgármesteri Hivatal átszervezéséről és ügyfélfogadási rend módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

212/2017. (IX.26.) határozata

a Martonvásári Polgármesteri Hivatal átszervezéséről és ügyfélfogadási rend módosításáról

 

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet 32. §-a értelmében – a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) szervezeti felépítését, belső szervezeti tagozódását, szervezeti egységeinek megnevezését 2017. október 1. napi hatállyal a határozat 1. melléklete szerint fogadja el.
  2. A Képviselő-testület az 1.) pontban foglalt átszervezéssel összhangban úgy dönt a beruházásokkal, fejlesztésekkel foglalkozó munkatársak bér és járulékköltségeit a mindenkori beruházási, fejlesztési tartalék terhére biztosítja.
  3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Martonvásári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló jegyzői utasítás 17.2. pontja az alábbi 17.2.5. ponttal egészül ki, a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 2017. október 1. napjától a kiegészítésben foglaltakkal összhangban, az építéshatóság tekintetében az alábbiak szerint módosul:

„17.2.5. Az építéshatóság ügyfélfogadási rendje:

Hétfő                08.00 – 12.00

Kedd                  08.00 – 12.00

Szerda              08.00 – 12.00, 13.00-17.00”

  1. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e határozatban foglaltak alapján a Hivatal személyi állományát érintő egyes személyügyi intézkedéseket hozza meg, az általa meghatározott körben a polgármester egyetértése mellett.
  2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát jelen döntésben foglaltaknak megfelelően módosítsa.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2017. október 1.