Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

216/2017. (9. 26.) határozatok végrehajtásáról, pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, aktuális pénzügyi helyzetről, adóbevételekről, polgármester szabadságáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

216/2017. (IX. 26.) határozata

határozatok végrehajtásáról, pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, aktuális pénzügyi helyzetről, adóbevételekről, polgármester szabadságáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

216/2017. (IX. 26.) Kt. határozat melléklete:

 

 

Beszámoló lejárt határidejű határozatokról

 

Továbbításra került a Fejérviz részére a szükséges intézkedések megtétele végett. 

Továbbitásra került a Fejérviz részére a szükséges intézkedések megtétele végett.

A szerződés megkötése folyamatban van. 186/2017. (8. 29.) a Tó-CooP Zrt.-vel haszonkölcsön szerződés megkötéséről

A szerződés megkötésre került, Önkormányzatunk birtokolja az ingatlant, és a parkoló részleges felújitására már sor került.

Szeptember 1-től lépett hatályba az anyakönyvvezető új ügyfélfogadási rendje, amelyről az első hetek tapasztalata alapján elmondható, hogy mind a hivatali munkavégzés, mind az ügyfélfogadás terén eredményesnek bizonyul. 

A szerződések megkötésére sor került, mind a MartonSport Nonprofit Kft., mind a Székesfehérvári Tankerületi központ tekintetében. 

Az adásvételi szerződés megkötésre került szeptember elején, melyet megküldött a Hivatal a Magyar Állam részére annak elővásárlási jogával kapcsolatos nyilatkozattételének beszerzése végett. Jelenleg várjuk a választ a Magyar Állam részéről.