Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

220/2017. (11. 7.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

220/2017. (XI. 7.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

1. napirend            1. ET     Javaslat Martonvásár Város 2017. évi költségvetésének módosítására

2. napirend            2. ET     Javaslat települési adó bevezetésére

3. napirend            3. ET     Döntés a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület támogatási kérelméről

4. napirend            4. ET     Javaslat HÉSZ felülvizsgálatával, településképi arculati kézikönyv elkészítésével és egyéb hozzá tartozó feladatokkal kapcsolatos szerződés megkötésére

5. napirend            5. ET     Javaslat csatorna beruházással kapcsolatos szerződés módosítására

6. napirend                          Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal