Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

231/2017. (11. 7.) saját halottá nyilvánításról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

231/2017. (XI. 7.) határozata

saját halottá nyilvánításról

 

1.    Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete együttérzését és részvétét fejezi ki Orosz Ákos halálával kapcsolatosan családja, hozzátartozói részére.

2.    A Képviselő-testület Orosz Ákos egykori önkormányzati képviselőt és bizottsági tagot Martonvásár Város Önkormányzata saját halottjának nyilvánítja.

3.    A Képviselő-testület az általános tartalék terhére 200.000 Ft-tal hozzájárul a temetés költségeihez, melyet a közeli hozzátartozó részére fizet ki.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal