Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

211/2017. (9. 26.) a Településrendezési Eszközök módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

211/2017. (IX. 26.) határozata

a Településrendezési Eszközök módosításáról

 

1./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési Eszközök közül a Helyi Építési Szabályzat módosításáról határoz.

2./    A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a partnerségi egyeztetés lefolytatását követően az állami főépítészi eljárást megindítsa.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, gazdasági alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje:            azonnal