Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

209/2017. (9. 26.) martonvásári ingatlan megvásárlásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

209/2017. (IX. 26.) határozata

martonvásári ingatlan megvásárlásáról

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megvásárolja a 8.900.000,- Ft vételáron a Martonvásár, 1046 hrsz-ú, természetben Martonvásár, Rákóczi Ferenc utca 18. szám alatti, Hanti Erzsébet kizárólagos tulajdonában álló per-, igény- és tehermentes ingatlant.

2.) A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti ingatlanvásárlás fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az általános tartalék terhére határozza meg.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.), illetve 2.) pontban foglaltaknak megfelelően az adásvételi szerződést megkösse.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal