Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

208/2017. (9. 26.) számlavezető bank váltásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

208/2017. (IX. 26.) határozata

számlavezető bank váltásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 84. § (1) bekezdése alapján 2018. január 1-jétől fizetési számláját az OTP Bank Nyrt. hitelintézetnél kívánja vezetni.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont végrehajtása érdekében szükséges dokumentumok aláírására, így különösen a B3 Takarékszövetkezettel fennálló szerződés felmondására 2017. december 31-gyel, valamint az új számlavezetési dokumentációk aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2017. december 31.