Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

207/2017. (9. 26.) Martonvásár Város önkormányzati tulajdonában lévő Horváth Ottó Sportközpont területén megvalósítani kívánt LELÁTÓ telepítéséről és ingyenes használatba átadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

207/2017. (IX. 26.) határozata

Martonvásár Város önkormányzati tulajdonában lévő Horváth Ottó Sportközpont területén megvalósítani kívánt LELÁTÓ telepítéséről és ingyenes használatba átadásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a100%-ig önkormányzati tulajdonú MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Magyar Labdarugó Szövetség felé benyújtott, abe/SFP-18428/2017/MLSZ ügyszám szerinti beruházást (mobil lelátó telepítése) az önkormányzat tulajdonában álló Martonvásár, Sporttelep utca 17/2. sz. alatti Horváth Ottó Sportközpont területén megvalósítsa.
  2. A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti pályázathoz kapcsolódóan biztosítja a Társaság számára, hogy a beruházással érintett területet legalább 5 éves időtartamon keresztül térítésmentesen használja.
  3. A Képviselő-testület az 1.) pontban foglaltak alapján felkéri a jegyzőt és a polgármestert az ingyenes használatba átadáshoz szükséges intézkedések megtételére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző,

A határozat végrehajtásának határideje:  azonnal