Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

205/2017. (9. 26.) MartonSport Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

205/2017. (IX. 26) határozata

MartonSport Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének elfogadásáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a MartonSport Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva, a társaság Felügyelőbizottságának ügyrendjét – a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, FB elnöke, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal