Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

204/2017. (9. 26.) a Martongazda Nonprofit Kft. 2017. első félévi üzleti tevékenységéről készült beszámolóról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

204/2017. (IX. 26.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. 2017. első félévi üzleti tevékenységéről készült beszámolóról

 

A Képviselő-testület a Martongazda Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva, a Kft. 2017. első félévi üzleti tevékenységéről készült beszámolót – a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja, a beszámoló alapján a társaság 2017. évi üzleti tervét az 1-2. mellékletek szerint módosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: általános alpolgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

204/2017. (IX. 26.) határozat melléklete:

Martongazda Nonprofit Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ

 

 

Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft.

 

2017. első félévi teljesítéséről

 

 

 

 

 

 

 

Martonvásár, 2017. szeptember 12.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            Vörös Péter

                                                                                                                       ügyvezető

 


 

 

BESZÁMOLÓ A TEVÉKENYSÉGRŐL

 

  1. RÉSZLETES PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS

 

Az elszámolási időszak: 2017. január 01 – június 30.

 

A tájékoztató tartalmaz minden olyan feladatot, amelyek szerepeltek az előzetes költségvetés tervezetben, valamint az olyan elvégzett munkákat is, melyek nem voltak tervezve, de a város fejlesztése, a működés fenntartása, illetve a lakossági közérzet javítása miatt kerültek elvégzésre a karbantartási feladatokra elkülönített összegekből, valamint egyéb az Önkormányzattól kapott pénzeszközből vagy más átcsoportosított forrásokból. Március hónapban megérkezett az FB elnök tiszteletdíjának különbözete (1 408E Ft), melyet az elfogadott üzleti terv már tartalmaz. A kiadások és bevételek részletezése táblázatok a 2017. 03. 28-án elfogadott éves üzleti terv, illetve I.-VI. havi tény értékeket, a teljesítés dátuma szerint könyvelt tételeket tartalmazzák. A hulladékszállításra, amely féléves szinten 668 E Ft, az első számla csak augusztusban érkezett meg, így nem szerepel. A tulajdonostól átvett források a terv szerint érkeztek, a hideg tél azonban felülírta a számításainkat. A Sportközpont és a Sportcsarnok tavalyról áthúzódó és idén fizetendő rezsi számlái jelentős többlet-terhelésként (4 116 E Ft) jelentkeztek, melyet a tulajdonos május hóban utalt. A KLIK fizetési fegyelme sajnos kevéssé teljesül, gyakran késik az utalás. A számlákat, fizetéseket és a járulékokat határidőre utaltuk, ám ehhez az első időkben félhónapnyi előrefizetést kellett kérnünk a tulajdonos által biztosított éves működési keretből. Tulajdonosi elvárásra jelentősen visszafogott túlóra kalkuláció került az idei tervbe, melyet munkaidőért pihenőidő biztosításával tudtunk betartani. A kiadások többletének forrását a banki és házipénztári nyitókészlet, a kiegészítő működési hozzájárulás és árbevételek biztosították.

 

A felmerülő költségek konkrét költséghelyen szerepelnek (különválasztva az önkormányzati támogatásokból és a KLIK-el kötött szerződésekből származó feladatokat), míg azon cég működéséből következő személyi és általános költségek, melyek minden tevékenységhez kapcsolódnak, az egyes költséghelyekre az időráfordítással arányosítva kerültek felosztásra. Ezek, a teljesség igénye nélkül: az irodai dolgozók, könyvelő, könyvvizsgáló, adótanácsadó, jogász, üzemorvos, továbbképzés, telephelyi (villany, gáz, víz, szippantás, riasztó, rágcsálóirtás, tűz-, és villámvédelem), üzemeltetési és fenntartási (járművek és gépjárművek, fénymásoló, nyomtató, telefon, internet, számítógépes hálózat működtetése, karbantartása, javítása, vizsgáztatása), postai, biztosítási, banki, illeték, kamarai tagsági, munkavédelmi költségek.

 

 

Az alábbi, 1. melléklet mutatja be az önkormányzati támogatásból és átengedett bevételekből teljesített feladatokat.

 


1. melléklet

A Martongazda Nonprofit Kft gazdálkodása 2017. I.-VI. hóban (értékek Ft-ban) I.

Szakfeladatok megnevezése

Önk. tám. és átengedett bevételek

Önkormányzati kiadások

Egyenleg

2017. évi terv

módosítás

2017. évi mód. terv

2017.I. févi tény

tény/terv

2017. évi terv

módosítás

2017. évi mód. terv

2017.I. févi tény

tény/terv

2017.I. févi tény (bev-kiad)

Városüzemeltetés (VÜ)

67 784 718

295 000

68 079 718

34 204 570

50%

67 784 718

295 000

68 079 718

30 986 680

46%

3 217 890

 -Települési hulladék gazdálkodás

9 462 554

 

9 462 554

4 769 377

50%

9 462 554

 

9 462 554

4 664 070

49%

105 307

 -Út, járda karbantartás

8 751 179

 

8 751 179

4 350 590

50%

8 751 179

 

8 751 179

3 268 608

37%

1 081 982

 -Köztemető fenntartása

9 644 540

 

9 644 540

5 330 946

55%

9 644 540

 

9 644 540

4 159 815

43%

1 171 132

 -Helyi közösségi közlekedés (HKK)

7 693 796

295 000

7 988 796

3 824 082

50%

7 693 796

295 000

7 988 796

4 427 894

58%

-603 811

 -Közvilágítás, karbantartás

11 014 971

 

11 014 971

5 507 486

50%

11 014 971

 

11 014 971

5 619 159

51%

-111 673

 - Zöldterület kezelés

16 906 049

 

16 906 049

8 229 995

49%

16 906 049

 

16 906 049

7 408 339

44%

821 656

 - Városgazdálkodás

4 311 628

 

4 311 628

2 192 094

51%

4 311 628

 

4 311 628

1 438 796

33%

753 298

Városfejlesztés (VÁF)

1 157 486

 

1 157 486

578 743

50%

1 157 486

 

1 157 486

1 046 472

90%

-467 730

Vagyonkezelés (VAK)

5 626 702

 

5 626 702

2 850 261

51%

5 626 702

 

5 626 702

2 660 706

47%

189 555

Intézményüzemeltetés (IÜ)

59 447 103

2 562 962

62 010 065

36 736 668

62%

59 447 103

2 562 962

62 010 065

35 804 604

60%

932 063

 -Sportlétesítmények (SPK, SPCS)

4 817 231

2 218 641

7 035 872

3 914 177

81%

4 817 231

2 218 641

7 035 872

2 721 199

56%

1 192 978

 -MVÖ épületeinek üzemeltetése

54 629 872

344 321

54 974 193

32 822 491

60%

54 629 872

344 321

54 974 193

33 083 406

61%

-260 915

1

Polgármesteri Hivatal (PMH)

6 853 991

-1 398 136

5 455 856

6 065 677

88%

6 853 991

-1 398 136

5 455 856

4 007 054

58%

2 058 623

2

Gyermekorvosi rendelő/fogorvos

5 075 752

 

5 075 752

2 963 643

58%

5 075 752

0

5 075 752

3 039 061

60%

-75 418

3

Védőnői helyiségek

2 531 338

 

2 531 338

1 465 669

58%

2 531 338

0

2 531 338

1 423 656

56%

42 013

4

Orvosi rendelő

3 972 948

 

3 972 948

2 573 420

65%

3 972 948

0

3 972 948

2 227 911

56%

345 508

5

Járási hivatal+iskola udvar (BE)

2 512 577

1 810 271

4 322 848

2 223 085

88%

2 512 577

1 810 271

4 322 848

3 060 371

122%

-837 286

6

Malom+MG telephely (MUV)

1 157 486

87 534

1 245 020

892 982

77%

1 157 486

87 534

1 245 020

850 026

73%

42 955

7

Brunszvik Teréz Óvoda

13 422 541

 

13 422 541

6 861 271

51%

13 422 541

0

13 422 541

9 096 170

68%

-2 234 900

8

Brunszvik Beethoven Kult. Központ

14 281 393

-155 348

14 126 045

7 165 823

50%

14 281 393

-155 348

14 126 045

6 702 990

47%

462 833

9

Óvoda Múzeum és Könyvtár

4 821 846

 

4 821 846

2 610 923

54%

4 821 846

 

4 821 846

2 676 167

56%

-65 244

(VÜ)+(VÁF)+(VAK)+(IÜ) összesen

134 016 009

2 857 962

136 873 971

74 370 241

55%

134 016 009

2 857 962

136 873 971

70 498 463

53%

3 871 779


 

A fenti táblázatban szereplő költséghelyek kiadásait a főbb tételek kiemelésével mutatjuk be.

 

Városüzemeltetés

 

 A települési hulladék gazdálkodás jelentős erőforrásokat köt le. Folyamatosan nő a településen kihelyezett szemétgyűjtők száma, de így sem tudunk lépést tartani a kommunális szemét szabálytalan elhelyezőivel. A hulladék gazdálkodás személyi költsége 2 410 E Ft volt, téli síkosság-mentesítésre 607 E Ft, cégköltségre 876 E Ft ment el. Jelentős költség (608 E Ft) Erdőhát szennyvizének szippantása, az elavult csőrendszer tisztítása. Az ellenértéket részben kérnénk megtéríttetni a lakók által, fogyasztásarányosan, a városban szokásos díjért. Az egyenleg 105 E Ft.

 

 Az út, járda karbantartás területén a személyi költség 1 318 E Ft, a cégköltség 1 227 E Ft, az anyagköltség 724 E Ft. Az egyenleg 1 082 E Ft, mely a második félévre áthúzódó munkák fedezeteként jelentkezik.

 

 A köztemető fenntartása kapcsán az üzemeltetésre költöttük a legtöbbet (1 439 E Ft). Gépjárművek: tőketörlesztés 925 E Ft, kamatok 109 E Ft, anyag és alkatrész 405 E Ft. Személyi költség 1 355 E Ft, cégköltség 1 227 e Ft. A lakossági igények alapján mintegy 2 009 E Ft bevételt realizáltunk a sírhely megváltásból, gondozásból, temetéshez kapcsolódó szolgáltatásból és a fenntartási hozzájárulásból. Az egyenleg 1 171 E Ft.

 

 A helyi közösségi közlekedés személyi jellegű kiadása 1 907 e Ft. A gépjármű fenntartás költsége 1 470 E Ft, a cégköltség 1 051 E Ft. Emellett sikerült 380 E Ft bevételt elérni a menetrendszerű tevékenység utas oldali ellentételezéséből. Az egyenleg -604 E Ft a vártnál magasabb fenntartási költségek miatt.

 

 A közvilágítás üzemeltetése és karbantartása során a villamos áram fogyasztásra 2 621 E Ft, rendszerhasználati díjra 1 173 E Ft, a karbantartásra 775 E Ft összértékű számlák érkeztek, a cégköltség 1 051 E Ft. Az egyenleg -112 E Ft, a kissé magasabb energiafogyasztás miatt.

 

 A zöldterület kezelés igen munkaerő-igényes tevékenység: 5 004 E Ft személyi jellegű ráfordítás, 1 402 E Ft cégköltség 168 E Ft ültetésre, 166 E Ft szállításra és 628 E Ft kaszálásra fordított anyagköltség jellemzi. A tulajdonos döntése értelmében 2016. év júniusától a Martongazda Nonprofit Kft. nem végezhet külső megrendelésre zöldterület kezelést, út és járdakarbantartást, hulladékgazdálkodást és nem adhatja bérbe az önkormányzati tulajdonú ingatlanok területét ruhaárusítás céljára. Korábban kötött szerződés szerint vállalkozásoknak végzett zöldterület gondozás, faápolás bevételei csupán 119 E Ft-tal járulnak hozzá a vállalkozási bevételhez. Az egyenleg 822 E Ft.

 

 A városgazdálkodás soron jelentkezik a közkifolyók 37 E Ft-os költsége és 1 402 E Ft cégköltség. Folyamatos a martonvásári katolikus karitász szervezet támogatása. Az egyenleg 753 E Ft, a második félévre húzódó munkák miatt.

 

 

 

Városfejlesztés

 

 A járda, illetve útépítés költsége 37 E Ft, a kertépítés 484 E Ft, a cégköltség 526 E Ft. Az egyenleg -468 E Ft, a tervezett és végrehajtott feladatok (Mentőállomás kerítése és Szent László úti park) utófinanszírozása miatt.

 

 

 

Vagyonkezelés

 

 Az ingatlanvagyon kezelése és működtetése jelentős anyagi erőforrásokat igényel (2 135 E Ft karbantartás és rezsi, 526 E Ft cégköltség). A tárolókapacitás bérlése 206 E Ft. A bérbeadás (2 747 E Ft) legerősebb bázisát a Tsz udvar és a gyermekorvosi lakás adja úgy, hogy a gyermekorvos lényegében csak a rezsijét fizeti. Az egyenleg 190 E Ft.

 

 

 


 

 

Intézmény-üzemeltetés

 

 A Sportlétesítményeknél számottevő többletkiadást a hideg tél energia igénye jelentett. A Sportközpont átírásáig jelentkező, nem tervezett rezsiköltsége 820 E Ft, a takarítás 572 E Ft, karbantartás és rendezvény kiszolgálás 188 E Ft, cégköltség 175 E Ft. Az egyenleg 1 234 E Ft, a vártnál kisebb kihasználtság miatt.

A Sportcsarnok 2016. évről áthúzódó áramköltsége 674 E Ft, víz és csatornadíja 127 E Ft, a cégköltség 88 E Ft. Az önkormányzati egyenleg -41 E Ft áthúzódó rezsiköltség miatt.

 

 A Polgármesteri Hivatal presztízsértékű, kiemelt közintézményünk. Legnagyobb költsége a takarítás, kézbesítés, karbantartás és rendezvény kiszolgálás bérköltsége (1 733 E Ft), a cégköltség 701 E Ft, a takarítás dologi kiadása 134 E Ft. Eddig 698 E Ft a földgáz ára, a karbantartás dologi kiadás 462 E Ft, a víz és csatorna 102 E Ft. A szolár rendszernek köszönhetően az áramfogyasztás költsége 159 E Ft. A felújítás költségeire beérkezett 300 E Ft előleg. Az egyenleg 2 059 E Ft, a vártnál kedvezőbb energiaköltség és az átadott kézbesítő költsége visszatartásának második félévre húzódásával.

 

 A gyermekorvosi és fogorvosi rendelő jelentősebb költsége a földgáz (1 207 E Ft), a cégköltség (701 E Ft), a takarítás és karbantartás bérköltsége (789 E Ft), a víz és csatornaszolgáltatás (135 E Ft), és az áram (128 E Ft). A rezsiköltségekből Tordas Község Önkormányzata mintegy 120 E Ft-ot térített meg. Az egyenleg -75 E Ft a hideg tél miatti földgázköltség miatt.

 

 A védőnői helyiségekben a cégköltség 526 E Ft, a takarítás dologi kiadása és bérköltsége 151 E Ft, a karbantartás dologi kiadása és bérköltsége 381 E Ft, a hulladékszállítás 5 E Ft. Az egyenleg 42 E Ft, a takarékos üzemnek köszönhetően.

 

 Az orvosi rendelőben a földgáz fogyasztás költsége 725 E Ft, az épület karbantartási költsége 759 E Ft. A cégköltség 526 E Ft, a veszélyes és egyéb hulladékszállítás 25 E Ft. A rezsiköltségből az orvosok 122 E Ft-ot térítettek meg. Az egyenleg 345 E Ft, a vártnál kisebb karbantartási költség és kevesebb veszélyes hulladék miatt.

 

A Beethoven Általános Iskola a legdrágábban fenntartható közintézmény Martonvásáron. Az áthúzódó és Járási Hivatal földgáz költség 2 146 E Ft, az áthúzódó áramköltség 21 E Ft. A Járási Hivatal takarítása 595 E Ft, karbantartása 26 E Ft, cégköltsége 88 E Ft. A Járásközpont szerződés szerint megtérített a rezsiköltségből 413 E Ft-ot. Az önkormányzati egyenleg -823 E Ft, a Járásközpont szerződésének vontatott, többszöri módosítása miatt nem számlázhattuk ki a teljes járó összeget.

 

 A Művészeti Iskola áthúzódó gázköltsége 210 e Ft, a cégköltség 526 E Ft, a hulladékszállítás költsége 46 E Ft. A felújítás ellenértékeként beérkezett 270 E Ft, az önkormányzati egyenleg így 43 E Ft.

 

 A Brunszvik Teréz Óvodában szinte napi szintű a karbantartási igény, ennek és a rendezvény kiszolgálásnak várható humánköltsége 2 196 E Ft, a földgáz 3 391 E Ft, a cégköltség 1 051 E Ft, a karbantartás 793 E Ft. A víz és csatornadíj 733 E Ft, az áramköltség 764 E Ft. A régi szárny egyik vizesblokkja a télen elfagyott, teljesen fel kellett újítani, a munka ellenértéke (526 E Ft) augusztusban érkezett be. A téli (jan.-ápr.) földgázfogyasztás (2016. évhez képest +1640 m3) és áramfogyasztás is (2016. évhez képest +2200 kWh) jelentősen magasabb a vártnál. Az egyenleg -2 235 E Ft.

 

 A Brunszvik Beethoven Kulturális Központ működése jelentős költségekkel jár. A takarítás, karbantartás, kézbesítés, rendezvény szervezés és kiszolgálás humánköltsége 2 750 E Ft, ez tartalmazza a hétközi, hétvégi és ünnepnapi rendezvények kiszolgálása miatti – esetleges – túlórák többletköltségét is. Az áram és földgáz költség értéke 559 E Ft, ill. 1 276 E Ft, a cégköltség 1 051 E Ft, a jobb kihasználtság miatti takarítás és karbantartás dologi kiadása 943 E Ft. Az egyenleg 463 E Ft.

 

 Az Óvodamúzeum és Könyvtár meghatározó költsége a földgáz (815 E Ft), a karbantartás (716 E Ft), a takarítás (446 E Ft) és a cégköltség (526 E Ft), illetve az áramdíj (110 E Ft) mellett. A téli magasabb földgázköltség miatt az egyenleg -65 E Ft.

 

A fenti soronkénti megtakarítások és túllépések miatt szükséges átcsoportosításokat a harmadik negyedévben terjesztjük a képviselő-testület elé.

 

A fenti tábla mutatja az éves üzleti tervhez viszonyított állapotot, valamint jelzi a félév során az üzleti tervben bekövetkezett, az alábbiakban indokolt módosításokat is.

 

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület döntése alapján

  • az elfogadott üzleti terv tartalmazza az FB elnök éves díjmódosításának hatását, mely az előzetesen tervezett 116 500 E Ft önkormányzati támogatást megemelte 117 908 E Ft értékre, a különbözet minden költséghelyen elosztva jelentkezik, mivel cégköltség
  • a kézbesítőnk Hivatal részére történő átadásával 1 553 E Ft-tal kevesebb lesz az átadandó összeg, a különbözet a PMH (90%) és a BBKK (10%) sorokon jelentkezik,
  • a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosítása következtében keletkező többletköltség kompenzálására a támogatás kiegészül 295 E Ft-tal, a különbözet a HKK soron jelenik meg

 

 

Polgármester Úr döntése alapján

  • az előző évről áthúzódó rezsi költségtöbbletek kompenzálására a támogatás megemelkedett 4 116 E Ft-tal, a különbözet az SPK, SPCS, BE és MUV sorokon látható

 

 

 

Az alábbi, 2. melléklet mutatja be a KLIK-el kötött szerződésekből teljesített feladatokat.

 

 


 

2. melléklet

A Martongazda Nonprofit Kft gazdálkodása 2017. I.-VI. hóban (értékek Ft-ban) II.

Szakfeladatok megnevezése

KLIK számlás bevételek

KLIK számlás kiadások

KLIK egyenleg

2017. évi terv

2017.I. févi tény

tény/terv

2017. évi terv

2017.I. févi tény

tény/terv

2017.I. févi tény

(bev-kiad)

 

 

átalány

tételes

átalány

tételes

átal.

tét.

átalány

tételes

átalány

tételes

átal.

tét.

átalány

tételes

Városüzemeltetés (VÜ)

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

 

-

0

0

 -Települési hulladék gazdálkodás

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

 

-

0

0

 -Út, járda karbantartás

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

 

-

0

0

 -Köztemető fenntartása

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

 

-

0

0

 -Helyi közösségi közlekedés

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

 

-

0

0

 -Közvilágítás, karbantartás

0

0

0

0

-

-