Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

200/2017. (9. 26.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

200/2017. (IX. 26.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

1. napirend1.ET      Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének II. módosítására

2. napirend2.ET      Beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről

3. napirend3.ET      Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyására

4. napirend4.ET      Beszámoló a Martongazda Nonprofit Kft. 2017. I. félévi szakmai és pénzügyi teljesítéséről

5. napirend5.ET      Javaslat a MartonSport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyására

6. napirend6.ET      Beszámoló a MartonSport Nonprofit Kft. 2017. I. félévi szakmai és pénzügyi teljesítéséről

7. napirend7.ET      Javaslat a Martonvásár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Horváth Ottó Sportközpont területén megvalósítani kívánt LELÁTÓ telepítésére és ingyenes használatba átadására

8. napirend8.ET      Javaslat számlavezető bank váltására

9. napirend9.ET      Javaslat a Martonvásár, Rákóczi utca 18. szám alatti ingatlan megvásárlására

10. napirend10.ET    Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről

11. napirend11.ET    Javaslat a szociális támogatások körének bővítésére

12. napirend12.ET    Javaslat településrendezési eszközök módosítására

13. napirend13.ET    Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítására

14. napirend14.ET    Javaslat a Martonvásári Polgármesteri Hivatal átszervezésére és ügyfélfogadási rendjének módosítására

15. napirend15.ET    Javaslat az előterjesztések készítésének rendjéről szóló szabályzat felülvizsgálatára

16. napirend16.ET    Javaslat az önkormányzat Pályázati szabályzatának felülvizsgálatára

17. napirend17.ET    Javaslat Bencsik Sándor emléktábla kihelyezésének támogatására

18. napirend19.ET    Tájékoztató vízvezeték ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről

19. napirend20.ET    Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

20. napirendEgyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal