Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

194/2017. (9. 5.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

194/2017. (IX. 5.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

1. napirend1.ET      Javaslat az „Infrastruktúra fejlesztése a martonvásári járási hivatal épületében” c. közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalra

2. napirend2.ET      Javaslat bérleti szerződés megkötésére a Mirrotron Kft.-vel

3. napirend              Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal