Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

267/2017. (11. 28.) Martonvásár, 053/20,054/4, és 211/2 hrsz. alatti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat benyújtásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

267/2017. (XI. 28.) határozata

Martonvásár, 053/20,054/4, és 211/2 hrsz. alatti ingatlanok

értékesítésére kiírt pályázat benyújtásáról

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Martonvásár 053/20, 054/4, és 211/2 hrsz alatti ingatlanok értékesítésére a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) által 2017. november 27. napján átadott zártkörű meghívásos ingatlan értékesítési pályázatra a kikiáltási áron – a Martonvásár 211/2 helyrajzi számú ingatlanra az MTA Agrártudományi Kutatóközpontot illető, az ún. Martonvásári Kastélypark tavának szabályozását szolgáló vízelvezetési szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése mellett - ajánlatot nyújt be az alábbiak szerint:

 

hrsz

Terület m2

Kikiáltási ár

053/20

454

310.000.-Ft

054/4

598

150.000.-Ft

211/2

3022

540.000.-Ft

 

2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt pályázat nyertessége esetén, amennyiben az megfelel a jelen határozat 1. pontjában foglaltaknak, adásvételi szerződést kíván kötni a Magyar Tudományos Akadémiával, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                      Polgármester

 

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont - 2017. december 8.

2. pont – sikeres pályázat lezárását követően