Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

266/2017. (11. 28.) a Martonvásári Kulturális Egyesület részére falinaptár ajándékozásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

266/2017. (XI. 28.) határozata

a Martonvásári Kulturális Egyesület részére falinaptár ajándékozásáról

 

1./ A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Martonvásár Város Önkormányzata a Martonvásári Kulturális Egyesület részére az Önkormányzat általános tartalékának terhére 250 db 111.750,- Ft + ÁFA értékű 2018. évi falinaptárt ajándékozzon.

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a támogatásnak megfelelően a határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal az ajándékozási szerződést kösse meg.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: 2017. december 31.