Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

263/2017. (11. 28.) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

263/2017. (XI. 28.) határozata

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását – amennyiben a véleményezési eljárás keretében érdemi módosítási javaslattal a tagönkormányzatok nem élnek – az alábbiak szerint fogadja el:

 

I.

  1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés alatt szereplő Lórév község Önkormányzata, Makád község Önkormányzata, Szigetbecse község Önkormányzata, és Ócsa Város Önkormányzata,

 

  1. A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/5. ponttal egészül ki a következők szerint:

Az e fejezet egységes hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő rendelkezései, kiemelve a IV/3.- IV/3.1.-IV/3.2.-IV/4. pontok alatt részletezett szilárdhulladék-gazdálkodási közfeladatok ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló rendelkezéseket, nem vonatkoznak és nem alkalmazandók a Duna-Tisza közében elhelyezkedő tagönkormányzatokra. A Duna-Tisza közében elhelyezkedő tagönkormányzatok a következők: Akasztó Község Önkormányzata, Apaj Község Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Apostag Község Önkormányzata, Bugyi Nagyközség Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetétlen Község Önkormányzata, Dunavecse Város Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Kunpeszér Község Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szalkszentmárton Község Önkormányzata, Szigetcsép Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Szigetújfalu Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata, Tass Község Önkormányzata.

 

  1. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontja a következők szerint módosul:

a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás, önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 35.§ (1) bekezdésében megállapított rendeletalkotási tárgykörben,

 

  1. A Társulási Megállapodás IV/3.2. d) pontja a következők szerint módosul:

részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program környezetvédelmi igazgatási szerv által történő készítésében, a rendelkezésére álló adatokat, információkat megadja,

 

  1. A Társulási Megállapodás IV/3.2. e) pontja hatályát veszti.

 

II.

A Képviselő-testület a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

263/2017. (XI. 28.) számú határozat melléklete:

/ckeditor/kcfinder/upload/files/26ET_KT20171128_KDV_t%C3%A1rsul%C3%A1s_mell%C3%A9klet.pdf