Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

262/2017. (11. 28.)

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

262/2017. (XI. 28.) határozata

az Ercsi-Sinatelep Madách Imre u.1 sz. alatti (3029 hrsz.) lakóingatlan értékesítéséről

 

1./          Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) úgy határoz, hogy az Ercsi-Sinatelep Madách Imre u. 1. sz, (Ercsi, 3029 hrsz.) kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlant, nyílt pályázaton, egy összegben történő vételár-kifizetés mellett mindösszesen, minimum 950.000,- Ft értékben értékesíteni kívánja.

 

2./          A Képviselő-testület felhatalmazza Gucsek István általános alpolgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét képező értékesítésről szóló pályázati felhívást a helyben szokásos módon jelentesse meg.

 

3./          A Képviselő-testület pályázati bíráló bizottságot hoz létre, mely bizottságba:

1. Gucsek István

2. Horváth Bálint

3. Varga Ferenc

önkormányzati képviselőket delegálja, és felkéri a tagokat, hogy a pályázat lebonyolításában és bírálatában működjenek közre.

 

4./          A Képviselő-testület felkéri a bíráló bizottságot, hogy a pályázat eredményes lezárultát követő képviselő-testületi soros ülésre javaslatukat döntéshozatalra terjesszék elő.

 

5./          A Képviselő-testület felhatalmazza Gucsek István általános alpolgármestert, hogy eredménytelen pályázati eljárás esetén az értékesítésről szóló pályázati felhívást – változatlan tartalommal és új időpontok meghatározásával - a helyben szokásos módon újból jelentesse meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                     1.-3. pont – általános alpolgármester

                                                                                                              4. pont – Bíráló Bizottság

                                                                                                             5. pont – általános alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje:                            1.- azonnal

2. pont – 2017.12.01.

                                                                                                              3. pont – azonnal

4. pont – sikeres pályázat utáni soros ülés       

5. pont- eredménytelenség esetén azonnal

 

 


 

 

262/2017. (XI. 28.) számú határozat melléklete:

 

Pályázati felhívás

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 262/2017. (XI. 28.) sz. határozata alapján nyílt, egyfordulós pályázatot hirdetek ki a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, per-, teher és igénymentes, önkormányzati lakás értékesítésére.

 

1. Pályázatot kiíró megnevezése, székhelye:

            Megnevezés:              Martonvásár Város Önkormányzata

            Cím:                           2462 Martonvásár, Budai út. 13.

            Telefon/fax:               06-22-460-004

            E–mail:                      polgarmester@martonvasar.hu

            Kapcsolattartó:         Gucsek István általános alpolgármester

           

2. A pályázat célja:               Martonvásár Város Önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi-Sinatelep Madách Imre u. 1. sz. alatt lévő ikerházfél értékesítése

 

3. Az ajánlat milyen megnevezéssel nyújtható be:

Ercsi-Sinatelep Madách I. u. 1. sz, alatti, (3029 hrsz.) lakás megvásárlása

                                  

4. Ingatlan adatai:

            Cím:                           Ercsi-Sinatelep, Madách Imre u.1.

            Helyrajzi szám:         3029

            Alapterület:               65 m2

Helyiségek:                szélfogó, előtér, 2 lakószoba, konyha, közlekedő, fürdő-WC

Telekterület:              885 m2

            Állapota:                    erősen felújítandó

Komfortfokozata:     komfort nélküli

 

5. A pályázat benyújtásának helye, módja, ideje:

Személyesen, vagy postai úton Martonvásár Város Önkormányzatának címezve, (2462 Martonvásár, Budai út 13.) 2 eredeti példányban, zárt, a pályázóra történő utalás megjelölése nélküli lezárt borítékban, az ajánlat megnevezését „Pályázat Ercsi-Sinatelep, Madách Imre u. 1. sz, alatti lakás megvásárlására” feltüntetve.

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2017. december 8.10.00 óra

 

6. A pályázat kiírása nem jelent konkrét szerződéskötési ajánlatot a Kiíró részéről.

 

7. A pályázati biztosíték nem kerül kikötésre.

 

8. Az ingatlan megtekintése: előzetes telefonos egyeztetést követően

 

9. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

10. A pályázat elbírálásának szempontjai fontossági sorrendben: ajánlati ár

 

11. A pályázat elbírálásának határideje:10 nap, legkésőbb a képviselő-testület soros ülésén

 

12. A pályázat eredménye megállapításának és kihirdetésének módja:

                                    postai úton

 

13. A pályázat feltételek:

-A pályázat nyílt, egyfordulós.

- Azonos vételi ajánlatok esetén az ajánlatok beadását követően külön értesítés alapján liciteljárás kerül lefolytatásra, melynek során a kikiáltási ár az ajánlattevők által azonos vételárként megjelölt összeg.

Kikiáltási ár:                               950.000.- Ft

            A pályázatok nyilvános bontása:    Martonvásár Város Önkormányzatának (2462 Martonvásár, Budai út 13.) hivatalos helyiségében 2017. december 11-én 10.00 órai kezdettel.

 

14. A pályázat egyéb feltétele:

  1. Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést tartalmazó írásos értesítés kézhezvételétől számított 30napot követően  kerülhet sor.
  2. Az ajánlati kötöttség időtartama 90 nap, melyre vonatkozóan nyilatkozatot tesz a pályázó.

 

Martonvásár, 2017. november ….

 

 

                                                                                                      Gucsek István

                                                                                                       alpolgármester