Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

261/2017. (11. 28.) a Martonvásár, Fehérvári út 450/1 hrsz-ú (volt tűzoltószertár) ingatlant érintő visszavásárlási jogról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

261/2017. (XI. 28.) határozata

a Martonvásár, Fehérvári út 450/1 hrsz-ú (volt tűzoltószertár) ingatlant

érintő visszavásárlási jogról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint visszavásárlási jog jogosultja a Martonvásár, Fehérvári út 10. szám alatti, 450/1 hrsz-ú (volt tűzoltószertár, a továbbiakban: ingatlan) önkormányzati tulajdonú, 2015.12.15. napján kelt, MV-107/2015. hivatali szerződésszámon nyilvántartott adásvételi szerződés megkötésével a DD.Net Kft. (1023 Budapest, Ürömi u. 37. 1. em 105) jogi személy részére eladott ingatlant terhelő visszavásárlási joggal nem kiván élni, ezen jogügyletből fakadó joggyakorlásról véglegesen lemond.
  2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a visszavásárlási jognak ingatlan-nyilvántartásból való törlése felől, illetőleg értesitse a Vevőt jelen határozatról.

 

Felelős:           polgármester

Határidő:        azonnal