Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

251/2017. (11. 28.) a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Társulás megszüntetéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

251/2017. (XI. 28.) határozata

a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Társulás megszüntetéséről

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2017. december 31. napjával történő megszüntetésével.

2. A Képviselő-testület felkéri a Társulás munkaszervezeti feladatait is ellátó Martonvásári Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a társulás megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolást és vagyonfelosztási javaslatot legkésőbb 2017. december 31. napjával készítse el, és az erről szóló megállapodás-tervezetet készítse elő.

3. A Képviselő-testület kezdeményezi a meglévő KEHOP-2.2.1.-15-2015-00021 azonosítószámú projekt Támogatási szerződése, a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel ehhez kapcsolódóan kötött Konzorciumi együttműködési megállapodás és annak mellékletét képező Gyúró Község Önkormányzata, Tordas Község Önkormányzata, Ráckeresztúr Község Önkormányzata és Martonvásár Város Önkormányzata között létrejött megállapodás felülvizsgálatát és összhangba hozását, valamint egy, a tisztítóműben lévő közös tulajdonra vonatkozó megállapodás megkötését legkésőbb a sikeres KEHOP-2.2.1.-15-2015-00021 azonosítószámú beruházás befejezésével.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2017. december 31., KEHOP-2.2.1.-15-2015-00021 azonosítószámú beruházás befejezése