Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

250/2017. (11. 28.) a Településrendezési Terv módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

250/2017. (XI.28.) határozata

a Településrendezési Terv módosításáról

 

1./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárás keretében történő módosításáról határoz, a Képviselő-testület városközponti ingatlanok kiemelt beruházási területté nyilvánításáról szóló 249/2017. (XI. 28.) határozatával összefüggésben.

 

2./ A Képviselő-testület úgy határoz, hogy visszavonja a településrendezési eszközök állami főépítészi eljárással történő módosításáról szóló 211/2017. (IX.26.) számú határozatát, és az állami főépítészi eljárásban tervezett módosításokat a tárgyalásos eljárás során végzi el.

 

3./ A Képviselő-testület szerződést kíván kötni a 2. pontban hivatkozott tárgyalásos eljárás lefolytatására a Völgyzugoly Műhely Kft.-vel legfeljebb 2.500.000 Ft + Áfa ellenszolgáltatásért, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés fejlesztési tartalékának terhére a fentiek szerint a Völgyzugoly Műhely Kft.-vel szerződést kössön.

 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tárgyalásos eljárás megindítására és lefolytatására.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:            azonnal