Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

249/2017. (11. 28.) városközponti ingatlanok kiemelt beruházási területté nyilvánításáról

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

249/2017. (XI. 28.) határozata

városközponti ingatlanok kiemelt beruházási területté nyilvánításáról

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az alábbi területeket:

- Martonvásár, Brunszvik út 1. (1078 hrsz.) alatti ingatlan

- Martonvásár, Beethoven út 6-10. (182 hrsz.) alatti ingatlan

- Martonvásár, Malom u. 20. (196 hrsz.) alatti ingatlan

- Martonvásár, Emlékezés tere 1-3. (1070/1, 1070/2 hrsz.) alatti ingatlanok

- Martonvásár, Emlékezés tere 5. (1071 hrsz.) alatti ingatlan

- Martonvásár, Emlékezés tere 2. (1077/6 hrsz.) alatti ingatlan

- Martonvásár, Szent László út 3. (471 hrsz.) alatti ingatlan

- Martonvásár, Malom utca (195 hrsz.)

- Martonvásár, Orgona utca (1043 hrsz.)

- Martonvásár, Rákóczi utca (1044 hrsz.)

- Martonvásár, Deák F. utca (649/1, 686, 650/1 hrsz.)

- Martonvásár, Beethoven út és Brunszvik út (1075 hrsz.)

- Martonvásár, Budai út (885/1, 885/4, 885/6, 885/7 hrsz.)

- Martonvásár, Fehérvári út (397/1, 397/2, 397/3 hrsz.)

- Martonvásár, Szent László út (499 hrsz.).

- Martonvásár, Szent László út 2. (650/3 hrsz.) alatti ingatlan

- Martonvásár, Deák F. utca 1. (650/3/C hrsz.) alatti ingatlan

- Martonvásár, Széchenyi I. utca (Deák F. utca – Karinthy u. között, 748, 605 hrsz.)

- Martonvásár, Martoni-vízfolyás (Budai út és Jókai utca között, 607 hrsz.)

- Martonvásár, Kossuth Lajos tér (606)

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak végrehajtására irányuló eljárások kezdeményezésére, lefolytatására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:            azonnal