Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

239/2017. (11. 28.) a Magyar Népdal Napja rendezvény 2017. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

239/2017. (XI. 28). határozata

a Magyar Népdal Napja rendezvény 2017. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Magyar Népdal Napja rendezvény 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

239/2017. (XI. 28.) határozat melléklete:

Magyar Népdal Napja 2017 – Martonvásár Szakmai beszámoló

ÖSSZEFOGLALÓ – EMLÉKEZTETŐ – FELKÉSZÜLÉS 2018-RA

 

 

                                                                                 

 1. SZERVEZÉS, ELŐKÉSZÍTÉS, FINANSZÍROZÁS, BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ

Pozitívum:

 • A rendezvényhez kötődő engedélyeztetési eljárás időben lezajlott, köszönhetően a hivatal hathatós munkájának és segítségének, a kijelölés sikeres volt
 • A biztonsági terv időben elkészült, biztonsági főnököt alkalmaztunk a rendezvényen.
 • 10 önkéntes csoportban (kb.150 ember) működött közre a rendezvényen, a csoportvezetőkkel az előzetes egyeztetések rendben lezajlottak, a csoportvezetők egy kivételével a beosztásokat időben leadták
 • A BBK Központ dolgozóinak, a Martonvásári Kulturális Egyesület tagjainak, a Polgármesteri Hivatal kollégáinak, a Martongazda Nonprofit Kft. munkatársainak és az önkéntesek közreműködése sikeres volt                                                       
 • A rendezvény anyagi fedezete idén időben rendelkezésre állt                               
 • A Fonó Budai Zeneházzal történő együttműködés gyümölcsöző, pénzügyileg is javasolt a további társszervezőként való együttműködés          
 • Idén egy külsős embert bíztunk meg a fellépőkkel történő kapcsolatfelvételre, adatbegyűjtésre, információtovábbításra, szerződés előkészítésre
 •             Gördülékenyebb volt minden, mint a korábbi években                   

                                                                                 

                                                                                 


Feladat, javaslat, ötletek, előkészítés a 2018. évre:

 • Még hamarabb kell elkezdeni a szerződések megkötését a 2018-as évre
 • URH rádiós szervezői kommunikáció idén sem volt jó, másik készülékekre lesz szükség
 • A Polgárőr csoportvezetőt arra kérjük, hogy a beosztást teljes körűen és időben adja le
 • Szükséges átgondolni a kézműves vásáron résztvevők részvételi feltételeit
 • Kiemelt feladat a támogatók időbeni megkeresése (pl. Miniszterelnökség), és a pályázati források felkutatása
 • Kérjük, hogy az Önkormányzat a 2017-es teljes nettó jegybevételt a 2018. évi költségvetésben célfeladatra különítse el
 • Jövőre is szükséges további segítők, külsős munkatársak bevonása a fesztivál megvalósításába
 • Az Orgona utca elején lakók nem kaptak tiszteletjegyet, ezt többen nehezményezték. Pontosan meg kell határozni, hogy az utcában lakók közül kik jogosultak a fesztivált ingyenes látogatni.
 • Kevés volt a kuka a rendezvény területén kívül, több gyűjtőt kell kihelyezni jövőre
 • A tiszteletjegyekből többet kell rendelni jövőre
 • Für Elise áramkiépítésére nagyobb gondot kell fordítani
 • Internetes hálózatot át kell nézetni még a rendezvény előtt
 • Áramrajz és pontos rendezvényrajz készüljön el a rendezvény előtt min.5 nappal
 • Írásban átvenni a munkát az alvállalkozóktól, ne legyen félreértés
 • Tűzoltó készülékek kihelyezésének módját megváltoztatni. Írásban rögzíteni az átadás-átvételt

 

 

 1. TECHNIKA, BERENDEZÉS, MŰKÖDTETÉS, BIZTONSÁG

Pozitívum:

 • Technikai szolgáltató (Leon a profi), jövőre is javasolt velük szerződni
 • Az egységes installációk egységes képet adtak a fesztiválnak
 • A sátor jól működött oldalponyvák nélkül
 • A mozgássérült táblák letakarásával és kijelöléssel megoldottuk a mozgásukban korlátozott vendégek biztonságos beengedését
 • .Az előzetesen a technikai szolgáltatónak elküldött riderekből, az idén, minden nap, napra bontva kézbe is adtuk az elkészített anyagot a technikusok részére
 • A menekülési útvonalba épített rámpa szerkezet a rendezvény engedélyeztetési eljárásában pozitív visszhangot kapott és megfelelt az előírásoknak

 

Feladat, javaslat, ötletek, előkészítés a 2018. évre:

 • Péntek estére biztonsági őr kell a  Hungarikum Udvarba
 • Hozzátartozókat ne korlátlanul engedjük be a fellépőkhöz sem az ÓM-ben, sem a BBK-ban
 • A fellépők a fellépés után meghatározott időkeret végén távozzanak az épületből
 • Hangszermegőrzés az ÓM-ben is legyen megoldva, címkézéssel, mindegyik napon
 • Hangszermegőrzés a BBK-ban 2 napos legyen és hosszabb legyen a nyitva tartási idő
 • A szombat és a vasárnap közötti időszakban a belső terek berendezése és tisztán tartásának időbeni végrehajtására nagyobb hangsúlyt kell fektetni
 • A helyszíni csillámtetoválás komolyabb szervezést igényel a jövőben
 • Az önkéntesek nem mindig voltak lelkesek, csak olyanok jöjjenek dolgozni,akik tényleg segíteni akarnak
 • Infopontos bódékba kerüljön padló (pl.: raklap), mivel az esős időben lehetetlen bent állni
 • Jövőre legyen egy Önkéntes sátor „ÖNKÉNTES PONT”, és ne az emeleti iroda legyen a kijelölt gyülekező hely
 • Ha az önkéntes nincs szolgálatban, vegye le a megkülönböztető pólóját
 • Fesztivál területén legyen kialakítva dohányzásra kijelölt hely
 • A VIP vendégekről lista készüljön a borítékok és tiszeteletjegyek helyett
 • A színházterem pánik ajtó elé valamint az Orgona utcai iroda bejárat elé folyamatosan kell egy ember, ha lehet szakképzett biztonsági őr, aki felügyel, mivel a munkatársak itt közlekednek. Így a rajongók és illetéktelen személyek bejutása is megoldódik.
 • A sátor színpad elé és mellé is kell kordonozás, valamint folyamatos biztonsági szolgálat, mert a technikusok nem tudták végezni a munkájukat
 • A székek elkerítéséhez is kell kordon
 • A két belépési pont helyét jövőre át kell gondolni. Ha a Coop ABC felől nem lesz bejárat, akkor kerüljön ki egy megállni és parkolni tilos tábla, mivel az menekülési útvonal
 • A kézműves vásározók beengedési és kiengedése nem volt egyértelmű. Jövőre szerződésben vagy megállapodásban kell rögzíteni, hogy ki mikor jöhet be és főként mikor távozhat
 • A BBK Központ földszinti irodájában legyenek olyan személyek, akik fogadják a fellépőket
 • Több ember szükséges a fellépők caternig kiszolgálós csapatába
 • A szendvicskészítő csapat időbeosztását pontosítani kell. Távozásuk után, ha a helyszín önkéntes pont, akkor szükséges még önkéntes, aki a megbeszélt időpontig nyitva tart
 • Katlan Tóni jövőbeni jelenlétét át kell gondolni
 • Mosdók jelzése egyértelműbb legyen és kerüljön ki több helyre
 • Dohányzás a sátor alatt tilos! Felirat kihelyezésére legyen kijelölt hely
 • Kis bicikli, roller megőrzésére helyet kell kialakítani
 • Az Infopont felszerelése szombat, vasárnap kezdéskor, legyen az infoponton szolgálatot teljesítő önkéntes feladata

A kihelyezéshez szükséges feliratokat és szórólapokat, programfüzeteket egy személytől vegye át az adott nap reggel egy megbízott infopontos kolléga

 • Tisztázni kell, kit illet meg meleg étel? A lista készüljön el 10 nappal a rendezvény előtt
 • A szendvics alapanyaghoz is muszáj hamarabb leadni az igénylistát, mivel időben meg kell rendelni az alapanyagokat
 • Szükséges elkészíteni egy feladatlistát a rendezvény előtt 2 héttel, és azok teljesülését visszaellenőrizni
 • Elővételi jegyesek külön jöjjenek be, biztosítsuk a könnyebb bejutásukat
 • OM  zárása, őrzése pénteken még nem megoldott, jövőre kell,aki őrzi az épületet
 • Ha jövőre is lesz, akkor a divatbemutatóhoz több fényre lesz szükség a kifutón

 

 


 1. PROGRAM

Pozitívum:

 • A Magyar Népdal Napja célja: kiváló fellépőkkel megvalósított értékközvetítés, minőségi kultúra átadása, értékrend kialakítása, népnevelő program, barátságos, szép és tiszta környezetben, mosolygós szervezőkkel, minőségi kiegészítő programokkal (kirakodóvásár, utcazene fesztivál, Hungarikum udvar, népi játszótér, fröccsterasz stb.)
 • A programok kialakítása a célok figyelembevételével történt
 • Minőségi előadók jelentek meg a fesztiválon
 • A Zenés népi divatbemutató óriási siker volt
 • Pénteki program zenei stílusváltása abszolút sikeres volt, az előző évekhez képest a létszám nagyon magas számú látogatót vonzott
 • Tűzijáték hosszabb volt, és volt aláfestő zene
 • Az ÓM előtti kisszínpad és a Hungarikum udvar kisszínpadi produkcióit kölcsönösen kihangosítottuk mindkét irányba, ezáltal folyamatos zenét biztosítottunk mindkét terület látogatóinak
 • A népi játékudvar programjai nagyon népszerűek voltak
 • Júniusban programhirdetés történt

 

FELADAT, JAVASLAT, ÖTLETEK, ELŐKÉSZÍTÉS A 2018. ÉVRE:

 • Alapvető kérdés hány napos legyen a Magyar Népdal Napja
 • Továbbra is feladat a Magyar Népdal Napja célkitűzéseinek megvalósítása, az értékrend megtartása
 • Ha egy napos lesz, akkor a környező napok tematikájának összeállításánál lehetőségeinkhez képest vegyük figyelembe a lakosság igényeit, kívánságait
 • Jövő évi dátum: 2018. szeptember 14-16.
 • Hosszú távon a Népdalhoz kapcsolódó szakmai konferencia szervezésére időben fel kell kérni a megvalósítókat, annak szervezésével megfelelő személyt megbízni
 • A 0-ik nap fellépőjének meghatározásához kérjük ki az emberek véleményét (facebook szavazás)

 

 1. VENDÉGLÁTÁS, CATERING, VÁSÁR

Pozitívum:

 • A fesztiválon, mind a vásárban, mind a catering szolgáltatóknál minőségi volt a kínálat
 • Az igényes installációk tovább növelték a fesztivál színvonalát
 • A Hungarikum udvar termékpalettája színt vitt a fesztivál életébe
 • Városmarketing és rendezvénymarketing termékeket vásárolhattak a látogatók a fesztivál ideje alatt, az ÓM Infó pontjában, ezek a termékek a továbbiakban is elérhetők ugyanott

 

FELADAT, JAVASLAT, ÖTLETEK, ELŐKÉSZÍTÉS A 2017. ÉVRE:

 • A fesztivál színvonalának megőrzése érdekében, csak olyan szolgáltatóval dolgozzunk együtt, aki képes ilyen léptékű látogatói létszám minőségi kiszolgálására
 • Ha Katlan Tónival dolgozunk jövőre, akkor az italpult installáció is legyen olyan mint az étel pulté
 • Fröccs terasz kínálatát jobban és több helyen kell feltüntetni

 

 1. KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ, SAJTÓ, NYOMDA, JEGY, UTÓKOMMUNIKÁCIÓ

Pozitívum:

 • A Fonó Budai Zeneházzal kialakított társszervezői kapcsolat nagyon pozitív, folytatás javasolt
 • Az együttműködésnek pozitív anyagi hozadéka is lesz 2018-ban
 • A pénteki Kowalsky koncertre a jegyvásárlók fele elővételben váltott jegyet
 • Az InfoPont-os elővételi és a helyszíni jegyár közötti különbség miatt, a tavalyi évhez képest többen vásároltak előre jegyet, ösztönözte az embereket a jegyár különbség az elővételre
 •  Az önkéntesek minden programot térítésmentesen látogathattak                         
 • Videós archiválás megtörtént, ha szeretnénk videós promóciót a 2017-es fesztiválról, akkor azt külön díjazásért kell megrendelnünk
 • A karszalag rendszer egyszerűbb lett
 • A Beethoven koncertre elkészült a szóróanyag
 • A fesztivált megelőzően több helyszínen és rendezvényen jelentünk meg szóróanyagainkkal népszerűsítve a Magyar Népdal Napját (pl. csillámtetoválás)

            FELADAT, JAVASLAT, ÖTLETEK, ELŐKÉSZÍTÉS A 2017. ÉVRE:

 • Fontos, hogy időben le legyen fixálva, hogy a különféle szóróanyagoknak milyen határidőre kell elkészülniük
 • Az elővételi és a helyszíni jegyár között nagyobb árrést kell tenni
 • Az online elővételi jegyek kommunikációja pontos és egyértelmű legyen, és tartalmazza a jutalékot is.
 •  
 • A Kommunikációs stratégia legkésőbb 2018. februárra készüljön el.
 • Már 2018 tavaszán kerüljön be a program a járási újságokba.
 • A Tiszteletjegyeket időben ki kell küldeni.
 • Több információ szükséges a jegy elővásárlásról
 • Az elhangzott vélemények megjelentetése szükséges – ennyi pénzért ilyen minőségű rendezvény, tisztaság, minőségi vásározók, stb…
 • Beléptetésnél irányítószám kérése? (Statisztikai cél)

 

MNN2017 – KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

Nagy Árpád kommunikációs vezető beszámolója

 

A tevékenység célja a Magyar Népdal Napján keresztül Martonvásár Város köztudatba emelése, megismertetése és népszerűsítése.

Martonvásár 2017-ben is kiváló rendezvénnyel bizonyította a helyben lakóknak, a térségnek és az országnak, hogy nemes ügyet támogatva, sok munka árán sikeres tud lenni nem csak helyi- vagy térségi-, de országos szinten is.

Továbbra is egyetlen helynek számit Magyarországon, ahol a magyar népdal miatt sok ezer ember gyűlik össze, hogy hagyományunk ezen alapköve előtt tisztelegjen. Mindeközben megmaradt a jó értelemben vett vidéki rendezvény, amelyet leginkább baráti, vagy családias összejövetelnek lehet nevezni, hiszen a sok-sok ismerős és ismeretlen arc mosolyog két napon keresztül a város főterén, közben mindenki a hely szellemével összhangban teljes kényelemben és biztonságban szórakozik, elmerül a kiváló események özönében.

A kommunikációs tevékenység eredményeként valamint Martonvásár és a szervező csapat munkája nyomán, az ide látogatók a Magyar Népdal Napjától azt kapják, amit várnak így kizárólag pozitív érzésekkel távozzanak a rendezvényről, a városból.

Hogy ezt a célt elérjük, több apró feladatra, egységre, hangsúlyra kellett bontani a kommunikációs tevékenységet. Olyanokra, amelyek az alapvető célt erősítik több hónapon keresztül a rendezvény megszületéséig, majd annak elmúlásával, még további két hétig, az utókommunikáció segítségével.

Ezek az üzenetek, amelyek a kommunikáció különböző csatornáin eljutottak a térség és az ország hagyományszerető közösségeihez (hangsúlytól független sorrendben):

•          Országos jellegű rendezvény

•          Csúcsminőségű kiemelkedő program

•          A térségnek szól

•          Népdalt, népzenét és néptáncot közvetít

•          A zenei kínálat a népdalból táplálkozik

•          450 gyermek énekel egyszerre, ez megyei összefogás

•          A Magyar Népdal Napja család- és gyermekközpontú

•          Fiatalokat bevonzó zenei kínálat is megjelenik

•          A MNN célja hagyományaink és közös értékeink megőrzése

•          A hungarikum, mint minőség jelenik meg

•          Barátságos, biztonságos és országosan is egyedi környezet kerül kialakításra

•          A rendezvény a város, intézményi és önkéntesek összefogásával jön létre, egy ügy, a magyar népdal mentén

•          A magyar népzenének és népdalnak is megadjuk a tiszteletet a legjobb technika és hangosítás biztosításával

•          A kézművesség, ahogy a hagyományos magyar életnek, úgy a rendezvénynek is kötelező eleme, nem csak szórakoztat, elgondolkodtat és mértéket hoz létre

•          A környék termelői értékeiket, egészséges termékeiket kínálják fel

•          Megtisztelünk minden fellépőt azzal, hogy külön-külön megfelelő hangsúly fektetünk minden produkció promóciójára

 

KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG (előnap):

Pénteki nap

•          Kowalsky... és az előzenekar

Kettős kommunikációs tevékenységgel egyrészt a térséget, másrészt a facebook közösségén keresztül szélesebb rétegeket országosan szólította meg.

 • A plakátok és szórólapok elhelyezése a Magyar Népdal Napja plakátjaival párhuzamosan történt két hullámban. Első alkalommal augusztus elején, második alkalommal pedig augusztus végén, ill. szeptember elején.
 • A facebook kampány is hasonló ütemben folyt. 8 bejegyzés készült Kowalskys tartalommal, amely összes elérése 110 ezer felhasználó volt, az egy bejegyzéshez kötődő legtöbb elérés pedig meghaladta az 53 ezret.

 

Magyar Népdal Napja (szombat, vasárnap)

KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK:

Megjelenés „óriás” felületeken:

•          Vasútállomás trafó épületének felületén 

•          7-es út mellett fa állványokon

•          Vasútállomás melletti fa állvány

•          Rendezvényen színpad mögötti felület

•          Kisszínpad mögötti felület

•          Mosdók melletti felület

 

Helyi kommunikációs tevékenység:

•          Közösségek megkeresése, a rendezvény kivitelezésével kapcsolatos összefogás megteremtése.

•          Megjelenés a térséget informáló felületeken.

•          Újságban (többszöri)

•          Szórólapon

•          Műsorfüzetben

•          Weboldalon

•          Facebook oldalakon (MNN, BBK, Martonvásár)

•          Iskolákban

•          Művészeti iskolában

•          Plakátokon

 

Térségi kommunikációs tevékenység:

•          A LEADER térség településeinek megkeresése

•          Település vezetőinek megkeresése (meghívó, tiszteletjegy)

•          Közösségek megkeresése szórólappal, programfüzettel

•          Település kiemelten forgalmas helyein (bolt, buszmegálló, hivatal…)

•          plakát

•          szórólap

•          Látványos hirdetési felület vásárlása a térségben ingyenesen szórt újságokban

•          Szuperinfó

•          Facebook hirdetés kiterjesztése a területre

•          Nem hagyományos promóció: csillámtetoválás

 

Térségen túli kommunikációs tevékenység:

•          Négy település, Százhalombatta, Érd, Székesfehérvár és Velence, valamint egyéb megyei települések lakosainak elérése

•          Újsághirdetések vásárlása (FMH, Érd)

•          PR cikkek megjelentetése

•          Rádiós szpot vásárlása

•          Facebook bejegyzések hirdetéseinek kiterjesztése a területre

•          Nem hagyományos promóció: csillámtetoválás közterületen látványos megállító bannerrel és MNN, MV pulttal, szórólapozással, programfüzet osztással (Érd, Velence)

•          Megyei iskolák (12 iskola), diákok bevonása a programba – 300 gyermek énekel

 

Országos megjelenések:

•          a Magyar Rádióban (Kossuth) fizetett hirdetés (szpot.), valamint a Dankó Rádió élő adásának promóciója

•          országos terjesztésű nyomtatott és elektronikus médiumok kulturális és hír blokkjaiban való megjelenés

 

Dokumentált megjelenések

11 alkalommal országosan (és megyében) terjesztett napi és hetilapban

•          Demokrata

•          MTI

•          Magyar Hírlap

•          Blikk

•          Fejér Megyei hírlap

...

11 alkalommal rádiókban és televíziókban

•          M1,

•          Echo TV,

•          Duna TV,

•          Kossuth Rádió,

•          Petőfi Rádió...

...

és mintegy 50 országos online portálon.

 

Facebook

A Magyar Népdal Napjára kiemelt kommunikációs tevékenységre került sor a közösségi média felületén. Elsődleges cél a rendezvény hivatalos oldalának tízezres követőszámának elérése volt, amely teljesült is. Ahogy a grafikonon látható, a rendezvény idejére 10134 kedvelőt ért el. (A grafikonon jól kivehető a kampányhajrá, vagyis az utolsó hét mozgósító jellege.)

 

Néhány további adat, amely a facebookos tevékenységet mutatja be:

 • több mint 100 bejegyzés történt (szöveget és képet, vagy videót tartalmazott.)
 • közel 300 kép feltöltése történt meg
 • 19 videó került feltöltésre (nagyobbik részük sajnos csak félig legális, mivel a fellépőktől nem érkezett megfelelő anyag)

 

 • 172 ezer videómegtekintés történt, ami, ha összeadjuk, kb. 830 órának felel meg
 • 4 különböző videót egyenként több mint 20 ezren, egyet pedig több mint 30 ezren láttak
 • Csúcslátogatás: szeptember 12-én azon különböző emberek száma, akik az oldaladhoz kötődő bármilyen tartalmat megtekintettek 64 446 volt.
 • A legnagyobb szám: A teljes kampány alatt az oldalhoz kapcsolódó bármilyen tartalom
  megjelenítés száma 1 790 000 feletti

 

Utókommunikáció

•          Martonvásár lakosságának és a térségnek a tájékoztatása (Forum Martini, Fejér Megyei Hírlap)

•          A rendezvény minden eseményéről képek szelektálása, korrektúrája, átméretezése és megjelentetése a facebook.com/magyarnepdalnapja oldalon

 

Összegzés

A 2017-es Magyar Népdal Napja kommunikációja az idő rövidsége miatt sokkal feszesebb, kiélezettebb volt a kívánatosnál. Hosszabb kampányidőszakot biztosítva hasonló forrásokkal hatékonyabb lehet a tevékenység megszervezése és kivitelezése is.

Fenti hiányosságtól eltekintve a

•          kommunikációs tevékenység előre meghatározott stratégia és az abban megfogalmazott feladatok mentén és célok elérése érdekében történt.

•          Országos megjelenések során hangsúlyosan jelent meg Martonvásár.

•          A jegyek elővételben lényegesen jobban fogytak.

•          Programfüzetek kerültek minden postaládába.

•          Sikeres szórólapozás és plakátozás miatt a térség is megismerte, megszerette a rendezvényt

Fejlődési irány 4 V. Magyar Népdal Napja

1.         A Magyar Népdal Napjának védnököt keresni

2.         A kommunikációs tevékenység korábbi indítása (január-február)

3.         Művészeti iskolákban országos népdaléneklési mozgalom indítása

 

 

Magyar Népdal Napja 2017 – Martonvásár pénzügyi beszámoló

 

A Magyar Népdal Napja 2017. évi bevételei több helyről érkeztek.

Egyrészt pályázati összegek, amelyeket az Önkormányzaton, a Kulturális Központon és a Martonvásári Kulturális Egyesületen keresztül bonyolítottunk le.

Másrészt a 2016.évi és 2017.évi  jegybevétel is megjelenik a bevételi oldalon.

Harmadrészt partnereinken keresztül idén is jelentős bevételekre tettünk szert, melyet az alábbi táblázatban részletezünk.

Martonvásár Város Önkormányzatának 94/2017 (III.28) számú határozatában foglaltak szerint, a program finanszírozásához biztosított 5 millió forintos előleg felhasználásáról, melynek fedezete a 2017.évi jegybevétel volt, jelen beszámoló keretében elszámolunk.

Martonvásár Város Önkormányzatának 176/2017 (VII. 18) számú határozatában foglaltak szerint, a szerződések megkötéséhez szükséges 10 millió forintos összegű likviditási keretet nem kellett felhasználnunk, mivel a fedezetül szolgáló pályázati pénzek a határozat megszületését követő 10 napon belül megérkeztek a pályázó számlájára. Így ezt a keretet nem vettük igénybe.

 

 

 


A kiadásainkat idén is két csoportra osztottuk. Az egyik csoport a fellépők, a másik az általános költségek, melyeket a fenti táblázatban részleteztünk.

A Magyar Népdal Napja projekt a megelőző éveket is meghaladó pozitív mérleggel zárt, melyről szintén a fenti táblázatból olvashatnak.

Ez az összeg egy kiindulási alapot teremt a 2018. évi Magyar Népdal Napja megvalósításához.

•          Kérjük, hogy az Önkormányzat a 2017-es nettó jegybevétel maradékát valamint a Magyar Népdal Napja célfeladatra egy 5 millió forintos keretet a 2018. évi költségvetésben célfeladatra különítse el

 

Bízunk benne, hogy a Képviselő- Testület pozitívan értékeli a 2017. évi Magyar Népdal Napját, mind szervezési, mind látogatói és finanszírozási szempontból is.

Reméljük, hogy hosszútávon mi leszünk azok, akik a Magyar Népdalt újra naggyá teszik.

 

 

Martonvásár, 2017. 10. 25.

 

Pfiffer Zsuzsanna

MNN főszervező