Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

188/2017. (8. 29.) Pályázat benyújtásáról „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” címmel kiírt felhívásra

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

188/2017. (VIII. 29.) határozata

Pályázat benyújtásáról „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” címmel kiírt felhívásra

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy konzorciumi tagként konzorciumi pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Programban kiírt „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” c. felhívás (VP6-19.3.1-17) 1. célterületére az alábbiak szerint:

a.)   versenyzongora beszerzése, melynek tárolási helye az önkormányzati tulajdonú Martonvásár, 1077/6 hrsz-ú ingatlan (Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ).

2./        A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti konzorciumi pályázathoz többlet önerőt biztosít max. 1.350.000 Ft összegben a 2017. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére.

3./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében az 1.) pontban foglaltak szerinti pályázatot – a 2. pontban foglaltak szerint – benyújtsa, a hozzá kapcsolódó dokumentumokat és megállapodást aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:          polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:   folyamatos