Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

180/2017. (8. 29.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

180/2017. (VIII. 29.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

1. napirend         1.ET      Javaslat óvodai működéssel kapcsolatos, védőnői feladatellátást érintő szerződés megkötésére a Székesfehérvári Egyházmegyével

2. napirend         2.ET      Javaslat óvodai működést érintő ingatlanhasználati megállapodás megkötésére a Székesfehérvári Egyházmegyével

3. napirend         3.ET      Javaslat az X/1, X/2., X/3., X/4., X/5. Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032 évekre szóló rövid, közép, és hosszú távú Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) elfogadására

4. napirend         4.ET      Javaslat az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer rövid, közép és hosszú távú fejlesztési terve, a 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására

5. napirend         5.ET      Javaslat a Martonvásár, 1715/1 hrsz-ú beépítetlen terület megosztását követő ingatlanrész értékesítésére kiírt pályázat elbírálására

6. napirend         6.ET      Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a Tó-CooP Zrt-vel

7. napirend         7.ET      Javaslat a Martonvásári Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének módosítására

8. napirend                                 Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal