Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

176/2017. (7. 18.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

176/2017. (VII.18.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

1. napirend            Javaslat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

2. napirend            Egyebek

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal