Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

21/2010. (2. 2.) 55/2008. (IV. 29.) KT határozat módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

21/2010. (II. 2.) határozata

 

1.)      Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja 55/2008. (IV. 29.) KT határozatát és a tulajdonában álló, Martonvásár, Dreher út 16. szám alatti szolgálati lakást, a lakásra kiadott használatbavételi engedéllyel egyidejűleg, a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 10/2006. (VI.12.) önk. rendeletében foglaltaknak megfelelően határozott időre, az hivatali jogviszonya fennállásáig, költségalapon bérbe adja Dr Koltai Gábor részére.

2.)      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak alapján a bérleti szerződést kösse meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:      jogerős használatbavételi engedély kiadása