Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

19/2010. (2. 2.) meleg étel fogyasztására jogosító étkezési utalványokról

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

19/2010. (II. 2.)  határozata

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az Accor Services Magyarország Kft.-t (1075 Budapest, Kéthly Anna tér 1.), hogy Martonvásár Város Polgármesteri Hivatal és önkormányzati fenntartású intézményeiben foglalkoztatottak részére meleg étel fogyasztására jogosító étkezési utalványokat – rendelés alapján – leszállítsa.

 

2.) A képviselő-testület megbízza a polgármester, hogy az 1.) pontban megjelölt gazdasági társasággal a megbízási szerződést kösse meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos