Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

18/2010. (2. 2.) *

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

18/2010. (II. 2.)  határozata

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Martonvásár-Kajászó közoktatási intézményi társulás székhely települése - a bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 12/2010. (I. 19.) ÖM rendeletben foglaltak alapján - pályázatot nyújt be a társulás fenntartásában működő Beethoven Általános Iskola (OM azonosító: 030169) infrastrukturális fejlesztése érdekében.

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladatellátási helyet 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, továbbá hogy a támogatással létrehozott ingatlanvagyont a beruházás megvalósításától számított 10 évig nem idegeníti el.

3.) A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti támogatással megvalósuló fejlesztési célhoz szükséges önerőt biztosítja, önrészként költségvetésében 5 millió Ft-ot különít el.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:             polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje:       folyamatos,

                                                                     a pályázat benyújtására: 2010. február 15.