Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

15/2010. (2. 2.) 2010. évi Munkatervről

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

15/2010. (II. 2.) határozata

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletében foglaltak szerint 2010. évi Munkatervét.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2010. december 31.

15/2010. (II. 2.) határozat melléklete:

 

 

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2010. évi munkaterve

 

 

JANUÁR 14.

 

 

1.) Önrész biztosítása a KDOP-2009-2.1.1./B „A régió arculatát meghatározó integrált és tematikus vonzerő–fejlesztések támogatása” című pályázathoz

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, szervezési osztályvezető      
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság

2.)   20/2008. (VI. 24.) önk. rendelet hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, műszaki-, szervezési osztályvezető  
Előterjesztést tárgyalja: Jogi- és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság

3.) Megállapodási javaslat a hulladékudvar működéséhez szükséges út kialakítására

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, műszaki osztályvezető          
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság

 

 

JANUÁR 14. KÖZMEGHALLGATÁS

 

 

1.) Helyi Építési Szabályzat módosítása

Előadó: Kun Tímea, tervező

Előterjesztés elkészítéséért felelős: polgármester, műszaki osztályvezető

 

 

JANUÁR 19.

 

 

1.) Önrész biztosítása a KDOP-2009-2.1.1./B „A régió arculatát meghatározó integrált és tematikus vonzerő–fejlesztések támogatása” című pályázathoz

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, szervezési osztályvezető      
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság

 


FEBRUÁR 2.

 

 

1.) 2009. évi intézményi beszámolók

Előterjesztő: OKB elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, intézményvezetők     
Előterjesztést tárgyalja: Oktatási- és Kulturális Bizottság

2.) Előterjesztés Martonvásár 2009. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető         
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság, Jogi- és Ügyrendi Bizottság

3.) Martonvásár Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető         
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság, Jogi- és Ügyrendi Bizottság

4.) A Képviselő-testület 2010. évi munkaterve

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, szervezési osztályvezető      
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság, Jogi- és Ügyrendi Bizottság, Oktatási- és Kulturális Bizottság, Sport- és Ifjúsági Bizottság, Egészségügyi- és Szociális Bizottság

5.) Beszámoló a 2009. évi közfoglalkoztatásról

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, igazgatási osztályvezető       
Előterjesztést tárgyalja: Szociális- és Egészségügyi Bizottság, Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság

6.) 2010. évi közfoglalkoztatási terv

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, igazgatási osztályvezető       
Előterjesztést tárgyalja: Szociális- és Egészségügyi Bizottság, Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság

7.) 2010. évi önkormányzati ünnepségek, rendezvények

Előterjesztő: OKB elnöke

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, civil referens
Előterjesztést tárgyalja: Oktatási- és Kulturális  Bizottság

8.) Javaslat pályázat benyújtására az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet szerinti költségvetési támogatás igénybevételéhez

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző           , szervezési osztályvezető

Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság

9.) Közbeszerzés eredményének jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző           , pénzügyi osztályvezető

Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság

10.) Műemlék Óvoda 1070 helyrajzi számú ingatlan megközelíthetőségének ügye

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, műszaki osztályvezető          
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság

11.) Javaslat a magánterületek karbantartásáról szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, műszaki osztályvezető          
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság, Jogi- és Ügyrendi Bizottság

12.) Javaslat a házszámozás szabályairól szóló 18/2008. (VI. 24.) önk. rendelet módosítására

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, műszaki osztályvezető          
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság, Jogi- és Ügyrendi Bizottság

13.) Szent László úti szolgálati lakás ügyének rendezése

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, szervezési osztályvezető      
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság

14.) Hozzájárulás a ráckeresztúri csatorna tisztítómű bővítéséhez

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, műszaki osztályvezető          
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság

15.) Tájékoztatás a települést érintő polgári védelmi feladatokról

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, szervezési osztályvezető      
Előterjesztést tárgyalja: Képviselő-testület

16.) Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról

Előadó: polgármester     
Felelős: jegyző, szervezési osztályvezető           
Tárgyalja:Képviselő-testület

17.) Tájékoztató az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről

Előadó: polgármester

Felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető 
Tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Vállalkozási Bizottság

 

 

FEBRUÁR 23.

 

 

1.) Rendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: polgármester, műszaki osztályvezető 
Tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság, Jogi- és Ügyrendi Bizottság

2.) Döntés oktatási intézmények átszervezésének szükségességéről

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális  Bizottság, Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság, Oktatási- és Kulturális Bizottság

3.) Az állatok tartásáról szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, műszaki osztályvezető
Előterjesztést tárgyalja: Jogi- és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság

4.) Javaslat a települési folyékonyhulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, műszaki osztályvezető
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság, Jogi- és Ügyrendi Bizottság

5.) Szennyvízelvezetés és -kezelés díjainak megállapítása

Előadó: polgármester        
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, műszaki osztályvezető
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság, Jogi- és Ügyrendi Bizottság

6.) Javaslat építéshatósági társulási megállapodás módosítására

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, műszaki osztályvezető
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság

7.) 2010. évi Díszpolgári cím és Kitüntető díj adományozása

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, szervezési osztályvezető        
Tárgyalja: Előkészítő Bizottság, Képviselő-testület

8.) Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról

Előadó: polgármester        
Felelős: jegyző, szervezési osztályvezető  
Tárgyalja: Képviselő-testület

9.) Tájékoztató az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről

Előadó: polgármester

Felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető    
Tárgyalja: Képviselő-testület, Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

 

 


MÁRCIUS 30.

 

 

1.) Javaslat szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására

Előterjesztő: Gucsek István képviselő       
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság, Egészségügyi- és Szociális Bizottság

2.) Javaslat a gyermekek védelméről szóló helyi rendelet módosítására

Előterjesztő: Gucsek István képviselő       
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság, Egészségügyi- és Szociális Bizottság

3.) Bodajk Város Önkormányzatával kötött építésügyi hatósági igazgatási társulás beszámolója

Előterjesztő: Gucsek István képviselő       
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság

4.) Szociális ellátások térítési díjainak meghatározása

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, igazgatási osztályvezető        
Tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság, Szociális- és Egészségügyi Bizottság, Ügyrendi- és Jogi Bizottság

5.) Szilárd hulladék kezelési díj megállapítása

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, műszaki osztályvezető
Tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság, Ügyrendi- és Jogi Bizottság

6.) 2010. évi Közbeszerzési terv meghatározása

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető          
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

7.) Hozzájárulás a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokhoz

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető          
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

8.) Beszámoló a többcélú kistérségi társulás és az igazgatási társulások működéséről

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, igazgatási osztályvezető        
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi -, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

9.) Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről

Előadó: polgármester        
Felelős: jegyző, szervezési osztályvezető  
Tárgyalja: Képviselő-testület

10.) Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról

Előadó: polgármester        
Felelős: jegyző, szervezési osztályvezető  
Tárgyalja: Képviselő-testület

11.) Tájékoztató az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről

      Előadó: polgármester

Felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető    
Tárgyalja: Képviselő-testület, Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

 

 

ÁPRILIS 27.

 

 

1.) Rendeletalkotási javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető          
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság, Ügyrendi- és Jogi Bizottság

2.) Martonvásár Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető          
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság, Ügyrendi- és Jogi Bizottság

3.) Az önkormányzat és intézményei 2009. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, belső ellenőr  
Tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság

4.) Beszámoló a temető fenntartási feladatokról

Előadó: polgármester        
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, műszaki osztályvezető
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

5.) Nyári rendezvénysorozat

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Klubház vezető, civil referens 
Előterjesztést tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság, Pénzügyi-, Településfejlesztési és Vállalkozási Bizottság

6.) Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról

Előadó: polgármester        
Felelős: jegyző, szervezési osztályvezető  
Tárgyalja: Képviselő-testület

7.) Tájékoztató az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről

      Előadó: polgármester

Felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető    
Tárgyalja: Képviselő-testület, Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

 

 

 

 

 

MÁJUS 25.

 

 

1.) Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről

      Előadó: rendőrőrs parancsnok

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

2.) Javaslat a város közoktatási intézményeiben indítható első osztályok számának meghatározására, a maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének engedélyezésére, óvodai nyári szünet meghatározására   
Előterjesztő: OKB elnöke   
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, intézményvezetők      
Előterjesztést tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

3.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről, személyi és tárgyi feltételek helyzetéről

Előadó:jegyző       
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, osztályvezetők

      Előterjesztést tárgyalja: Ügyrendi- és Jogi Bizottság

4.) Beszámoló a gyámügyi feladatok teljesítéséről

Előterjesztő: jegyző           
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, igazgatási osztályvezető        
Előterjesztést tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

5.) Beszámoló a szociális ellátások feladatainak teljesítéséről

Előterjesztő: jegyző           
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, igazgatási osztályvezető
Előterjesztést tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

6.) Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról

Előadó: polgármester        
Felelős: jegyző, szervezési osztályvezető  
Tárgyalja: Képviselő-testület

7.) Tájékoztató az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről

      Előadó: polgármester

Felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető    
Tárgyalja: Képviselő-testület, Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

 

 

JÚNIUS 29.

 


1.) Az önkormányzat egységes szabályozási rendszerének felülvizsgálata

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, osztályvezetők
Tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Vállalkozási Bizottság

2.) Döntés kulturális intézmények átszervezéséről

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető, szervezési osztályvezető

Tárgyalja: Oktatási és Kulturális  Bizottság, Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási  Bizottság

3.) Pályázat kiírása kulturális intézmények vezetői álláshelyére

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, szervezési osztályvezető        
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális  Bizottság

4.) Közbeszerzés kiírása gyermekétkeztetés kiszervezésére

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető          
Tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Vállalkozási Bizottság

5.) Beszámoló a mezőőri tevékenységről

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, mezőőr          
Tárgyalja: Pénzügyi -, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

6.) Beszámoló a település közterületeivel kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, műszaki osztályvezető
Tárgyalja: Pénzügyi -, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

7.) Beszámoló a csatornahálózat működtetéséről, a beruházás ÁFA visszaigényelhetőségének helyzetéről

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Tárgyalja: Pénzügyi -, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

8.) Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról

Előadó: polgármester        
Felelős: jegyző, szervezési osztályvezető  
Tárgyalja: Képviselő-testület

9.) Tájékoztató az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről

      Előadó: polgármester

Felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető    
Tárgyalja: Képviselő-testület, Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

 

 

SZEPTEMBER 28.

 

 

1.) Helyi tömegközlekedési feladatok ellátásának megoldása (közbeszerzés kiírása)

Előadó: polgármester        
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető          
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

2.) Beszámoló a város 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 
Előadó: polgármester        
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető          
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi -, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

3.) Beszámoló az önkormányzat által nyújtott ösztöndíjpályázatokról, döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, igazgatási osztályvezető        
Előterjesztést tárgyalja: Oktatási és Kulturális  Bizottság, Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság, Szociális- és Egészségügyi Bizottság

4.) Beszámoló a civil együttműködésről és az önkormányzati alapítványok tevékenységéről

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, civil referens  
Előterjesztést tárgyalja: Oktatási és Kulturális  Bizottság, Pénzügyi -, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

5.) Beszámoló nemzetközi kapcsolatokról

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, civil referens  
Előterjesztést tárgyalja: Oktatási és Kulturális  Bizottság, Pénzügyi -, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

6.) Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról

Előadó: polgármester        
Felelős: jegyző, szervezési osztályvezető  
Tárgyalja: Képviselő-testület

7.) Tájékoztató az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről

Előadó: polgármester

Felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető    
Tárgyalja: Képviselő-testület, Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

 

 

OKTÓBER - ALAKULÓ ÜLÉS

 

 

1.) Polgármesteri program

 

2.) Alpolgármester megválasztása

 

3.) Bizottságok létrehozása, tagjainak megválasztása

 

4.) Polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

 

5.) Képviselői tiszteletdíjak megállapítása

 

 

NOVEMBER 30.

 

 

1.) Önkormányzati Gazdasági Program szempontrendszerének összeállítása
Előadó: polgármester        
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető          
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

2.) Beszámoló a város 2010. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről
Előadó: polgármester        
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető          
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

3.) Javaslat Martonvásár Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára
Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető

Előterjesztést tárgyalja: valamennyi bizottság

4.) Javaslat az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására, a belső ellenőrzés rendszerének felülvizsgálatára
Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető

Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

5.) Helyi adórendeletek felülvizsgálata

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető          
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság, Ügyrendi- és Jogi Bizottság          

6.) Javaslat ár-, díjtételek meghatározására

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető          
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

7.) Javaslat térítési díjak meghatározására

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető

Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

8.) Kulturális intézményvezetői pályázatok elbírálása

Előterjesztő: polgármester 
Felelős: jegyző, szervezési osztályvezető  
Tárgyalja: Oktatási- és Kulturális Bizottság

9.) Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról

Előadó: polgármester        
Felelős: jegyző, szervezési osztályvezető  
Tárgyalja: Képviselő-testület

10.) Tájékoztató az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről

Előadó: polgármester

Felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető    
Tárgyalja: Képviselő-testület, Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

 

 

DECEMBER 9. KÖZMEGHALLGATÁS

 

 

1.)    Polgármesteri beszámoló az önkormányzat 2010. évi tevékenységéről

2.)    Az önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzete, 2011. évi költségvetési koncepció

3.) Fejlesztési elképzelések

 

 

DECEMBER 14.

 

 

1.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának kidolgozása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

2.) Iskolatej biztosítása az oktatási intézményekben

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető

Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság

 

3.) A Képviselő-testület 2011. évi munkaterve

Előadó: polgármester        
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, szervezési osztályvezető

Tárgyalja: minden bizottság          

4.) Kiemelt célkitűzések meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2011. évi teljesítményértékeléséhez

Előadó: polgármester        
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, szervezési osztályvezető

Tárgyalja: Ügyrendi- és Jogi Bizottság

5.) Az Önkormányzat 2011. évi hivatalos ünnepségei, rendezvényei

Előterjesztő: polgármester

Előkészítést végzi: polgármester, Klubház vezető

Előterjesztést tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

6.) Tagok delegálása a Művészetoktatási Társulási Tanácsba

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, szervezési osztályvezető

Előterjesztést tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

7.) Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról

Előadó: polgármester        
Felelős: jegyző, szervezési osztályvezető  
Tárgyalja: Képviselő-testület

8.) Tájékoztató az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről

Előadó: polgármester

Felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető    
Tárgyalja: Képviselő-testület, Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vállalkozási Bizottság