Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

95/2010. (8. 10.) *

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

95/2010. (VIII. 10.) határozata

 

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztésben részletezett munkák végeztetésére és teljesítést követően a vállalkozói díj kifizetésére, egyben felkéri Martonvásár Város Jegyzőjét, hogy ennek megfelelően a 2010. évi költségvetés módosítását az általános tartalék terhére készítse elő, és a következő soros ülésre terjessze be.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:            a polgármester és a jegyző

A határozat végrehajtásának határideje:      azonnal