Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

94/----. (8. 10.) a választási eljárásról

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

94/2010.(VII. 10.) határozata

 

Martonvásár Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23.§ (2) bekezdése alapján a településen működő helyi választási bizottságot a következő összetételben választotta meg:

Tagok:

1. Varga István (Martonvásár, Rózsa u.51.)

2. Szamkó József  (Martonvásár, Brunszvik u.2.)

3. Ifj. Kincs Sándor (Martonvásár, Fehérvári u.78.)

Póttagok:

1. Csizmarik Lászlóné (Martonvásár, Szent L.u.16.)

2. Farkas Gyuláné ( Martonvásár, Bajcsy Zs.u.13.)

 

A határozat végrehajtásáért felelős:   eskütételért:    polgármester

                                                           oktatásért:       jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos