Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

92/2010. (8. 10.) Közétkeztetésről

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

92/2010. (VIII. 10.) határozata

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általa kiírt „Közétkeztetés” közbeszerzési hirdetménnyel induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást elbírálta, az eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánította, és megállapította, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese ZÓNA Vendéglátó Kft.

 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pont alapján a közbeszerzés nyertesével a szerződést kösse meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos