Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

100/2010. (8. 24.) *

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

100/2010. (VIII. 24.)  határozata

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a Tó – VILL Bt  - től 487.750 Ft a összegben az általános tartalék terhére a Polgármesteri Hivatal mérőhely megszüntetését, új mérőhely kialakítását és a konténerek biztonságos energia ellátását az iskola főelosztójától.

 

2./        Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést az önkormányzat képviseletében aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:            a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:      azonnal