Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

99/2010. (8. 24.) *

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

99/2010. (VIII. 24.) határozata

 

1./ Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a Tó – VILL Bt  - től 659.106 Ft Ft a összegben az általános tartalék terhére a Martonvásár - Erdőhát közvilágítási lámpáinak sorcseréjét közvilágítási lámpáinak festési munkáit.

 

2./ Felhatalmazza a polgármester, hogy a vállalkozói szerződést az önkormányzat nevében megkösse.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:            a polgármester és a jegyző

A határozat végrehajtásának határideje:      azonnal