Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

98/2010. (9. 24.) *

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

98/2010. (VIII. 24.) határozata

 

1.)  Martonvásár Város Képviselő-testülete az előterjesztést és a mellékelt szerződés-. tervezetet megtárgyalta, azt változtatás nélkül elfogadja.

2.)  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, mint Fenntartót, illetőleg, mint Megrendelőket Turcsányi Klára igazgatót és Stefkovits Ferencné óvodavezetőt a vállalkozási szerződés aláírására.

 

A határozat végrehajtásának határideje: 2010. szeptember 1.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester, iskola igazgatója, óvodavezető