Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

97/2010. (8. 24.) *

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

97/2010. (VIII. 24.) határozata

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete K.É. 18084/2010. számú közbeszerzési eljárás keretében „Martonvásári Beethoven Általános Iskola földszinti nyílászáróinak cseréje és tornatermének sportpadló felújítása” tárgyú kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal