Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

96/2010. (8. 24.) *

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

96/2010. (VII. 24.) határozata

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete K.É. 18084/2010. számú közbeszerzési eljárás keretében „Martonvásári Beethoven Általános Iskola földszinti nyílászáróinak cseréje és tornatermének sportpadló felújítása” tárgyú kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja. A pályázat nyertesének SHS Építő, Tervező és Kivitelező Kft-t hirdeti ki.

 

2.) A bírálóbizottság javaslatára felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést a nyertes pályázóval az önkormányzat képviseletében kösse meg.

 

3.) A képviselő-testület az építési beruházásra elkülönített 22.500.000 Ft önrészt 903.439 Ft értékben az általános tartalék terhére kiegészíti.

 

4.) Felkéri a polgármestert, hogy ezzel egyidejűleg Martonvásár Város 2010. évi költségvetés módosításán a 3. pontban megjelölt összeget vezetesse át.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal