Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

41/2010. (2. 23.) *

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

41/2010. (II. 23.) határozata

 

 

1.     Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a kizárólagos tulajdonát képező 1236/3 helyrajzi számú ingatlanát – azonos értéken – elcseréli a Fejér Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 1224. helyrajzi számú ingatlanával.

 

2.     A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy nevében eljárva az ingatlan tulajdonossal az adásvételi szerződést készítése elő.

 

3.     A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy szerződés tervezetet a testület soron következő ülésére jóváhagyásra terjessze elő.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal