Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

40/2010. (2. 23.) *

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

40/2010. (II. 23.)  számú határozata

                                               

1.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete KEOP-2009-4.2.0/B kódszámú pályázat kidolgozása folyamán kialakuló beruházási főösszeg, maximum 7 millió forint elszámolható pályázati tanácsadási díj 50 %át előleggel biztosítja, 30 %, ill. 70 % finanszírozási beosztással a mellékelt ajánlat szerint a Fatimex Technologies Kft. (1023 Budapest, Árpád Fejedelem útja 26-28.) mint pályázat kidolgozásával megbízott Kft. részére.

 

2.) Az 1.) pont szerinti fennmaradó 50 % (maximum 3,5 millió forint) a pályázat sikeres elbírálását követően fizethető ki a Fatimex Technologies Kft. részére.

 

3.)        A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentieknek megfelelően a Fatimex Technologies Kft-vel a megbízási szerződést  írja alá.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos