Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

39/2010. (2. 23.) *

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

39/2010. (II. 23.) határozata

 

1.)            Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozat, hogy a területcserét követően a 1222/1 hrsz.-ú ingatlan általa igénybe nem vett területet bérbe adásra kínálja fel a 1223/1 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának.

2.)            A Képviselő-testület az ingatlan bérleti díját évi 30.000 Ft +ÁFA összegben határozza meg azzal, hogy a bérlő kötelessége a terület karbantartása, továbbá bekerítése.

3.)            A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy nevében eljárva az ingatlan tulajdonossal egyeztetést folytasson, illetve a szerződést az 1-2.) pontban foglaltak alapján kösse meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal