Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

37/2010. (2. 23.) a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

37/2010. (II. 23.) határozata

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a alapján, a határozat mellékletét képező társulási megállapodás szerint Társulást hoz létre Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületével közös iskolai védőnői körzet kialakítása és működtetése, védőnő közös foglalkoztatása céljából.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az 1.) pont szerinti társulási megállapodás aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester és a jegyző

A határozat végrehajtásának ideje: folyamatos