Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

36/2010. (2. 23.) *

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

36/2010. (II. 23.)  határozata

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy foglal állást, hogy a KDOP-2009-2.1.1/B „A régió arculatát meghatározó integrált és tematikus vonzerő-fejlesztések támogatása” címen kiírt Brunszvik örökség Központ kialakítása Martonvásáron című pályázathoz a Zámbó és Társa Bt által készített 01/2010.02 sz. tervdokumentációt kívánja benyújtani.

2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 1.) pont szerint szükséges nyilatkozatokat tegye meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2010. február 23.