Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

33/2010. (2. 23.) hivatalos ünnepségeinek, rendezvényeinek programjáról

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

33/2010. (II. 23.) határozata

 

1.)            Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi hivatalos ünnepségeinek, rendezvényeinek programját a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

2.)            A képviselő-testület a rendezvények költségére az önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 1 millió forintot biztosít, melynek felosztására felhatalmazza a polgármestert.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos