Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

32/2010. (2. 23.) Ernst & Young Tanácsadó Kft hatástanulmány készítésére adott javaslatáról

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

32/2010. (II.23.) határozata

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ernst & Young Tanácsadó Kft hatástanulmány készítésére adott javaslatát a határozat melléklete szerint elfogadja.

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak szerint kössön szerződést az Ernst & Young Tanácsadó Kft-vel.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal